Rendierenloop
Rendierenloop
Rendierenloop

9 jan - VLC online + offline open dag!

Spaar mee voor onze club!

Hoofdmenu

Corona

Communicatie Corona naar alle leden Voorschoten '97

 

Spelregels Corona

 

Nieuwe corona maatregelen m.i.v. 29 september 2020

M.i.v. 29 september 2020 gelden er nieuwe Corona regels voor alle leden van Voorschoten 97 en voor onze gasten op ons complex. Wij vragen iedereen om deze afspraken na te leven en te respecteren.


Jeugd

 • Jeugd tot en met JO-18 in principe geen beperkingen t.a.v. 1.5 meter afstand.
 • Jeugd JO-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder);
 • Ten aanzien van trainingen en wedstrijden: Thuis omkleden en douchen;
  Ouders mogen niet op het terrein.

Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Ten aanzien van trainingen en wedstrijden: Thuis omkleden en douchen;

 

Beschikbare kleedkamers.

 • Voor alle teams (ook bezoekers) zullen wij GEEN kleedkamers beschikbaar stellen.
  Dit geldt voor zowel trainingen en wedstrijden;


Kantine - is gesloten

 • De kantine is tot nader order gesloten
 • Voor alle teams die een wedstrijd spelen kan er bij het informatiepunt water of limonade worden afgehaald.
 • Op het complex is alcoholgebruik verboden.

Spelers

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Draag een mondkapje (bij voorkeur de Voorschoten 97 versie) wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
 • We gaan terug naar de werkwijze van toegangsregeling voor de versoepeling. Dat betekent verzamelen buiten het complex (parkeerplaats aan kant het Wedde, dus niet voor de ingang en uitgang. Als het team compleet is kom je pas richting de ingang.
 • Aanmelden van gasten teams via QR code registratie proces. (aanmelding formulier is gemaakt en wordt via wedstrijd secretariaat verstuurd)
 • Stewards voeren de identificatie en verificatie uit. Dit om ongewenste gasten niet ons complex t te laten betreden. Stewards kunnen de toegang weigeren tot ons complex.
 • Na training of wedstrijd dient het gehele team + begeleiders zo snel mogelijk ons complex te verlaten via de looproute naar de uitgang.
 • Per thuis team/gasten worden maximaal 16 spelers en maximaal 3 begeleiders toegelaten (staf selectie uitgezonderd) op ons complex.
 • Thuis teams max. 3 begeleiders bij jeugd uitteams max. 6 teams bij jeugd.
 • Senioren max. 2 begeleiders met uitzondering van selecties.
 • Vrijwilligers/medewerkers van Voorschoten 97 mogen ten alle tijden op ons complex aanwezig zijn indien zij dienst hebben dan wel voor het functioneren van de club noodzakelijk. Deze dragen een oranje hesje voor de zichtbaarheid.
  Dit om de veiligheid op ons complex te waarborgen en de zichtbaarheid voor BOA’s.
 • Begeleider per team krijgen ook een oranje hesje bij binnenkomst.
 • Personen zonder hesje zijn niet geautoriseerd en zullen van het complex worden verwijderd door de stewards.
 • Ouders van jeugdleden die als chauffeur meegaan naar uitwedstrijden van jeugdteams t/m 17 jaar gelden als begeleiders van deze teams en mogen mee naar het veld.
  Let op , er kunnen afwijkende corona regels gelden per complex waar wij moeten spelen.
  Controleer deze dus vooraf zodat u weet wat deze regels zijn.
  Dit voorkomt discussies bij de ingang van de desbetreffende vereniging.
  Respecteer deze regels dus.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; volg de regels en spreek elkaar erop aan.
 • Trainers en coaches van Voorschoten 97 zijn op het veld het aanspreekpunt (gastheer) namens de vereniging, dragen een oranje hesje en informeren tegenstanders/gasten en de begeleiders over de regels op het veld. Jullie zijn onze ambassadeurs.
 • Voor alle teams zullen water en limonade jerrycans beschikbaar worden gesteld voor de wedstrijden. Na gebruik worden deze weer gereinigd.
  Uitgifte punt is bij Rinus, daar wordt ook het dag wedstrijdschema opgehangen voor de actuele veldindelingen wedstrijden.
 • Inleverpunt is de tafel bij de uitgang.

Ouders en toeschouwers

 • Ouders en toeschouwers zijn niet toegestaan op ons complex tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.;
 • Bij de ingang en bij de uitgang is het verplicht handen te desinfecteren.
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

 Veiligheid- en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;
 • kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.

Drinken alleen uit eigen bidons. Bidons dus niet delen binnen de teams.

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.