Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Spaar mee voor onze club!

Hoofdmenu

Corona

Communicatie Corona naar alle leden Voorschoten '97

Spelregels Corona

Opstarten seizoen met corona maatregelen

 

Vanaf 3 augustus zijn onze heren en jeugd selecties weer begonnen met trainen. Per deze datum willen wij onze faciliteiten weer zo veel mogelijk gaan openstellen, echter wel met de nodige beperkingen vanwege de corona crisis.

 

In de weken hierop volgend komt uiteindelijk de hele vereniging weer in beweging.
Ondanks de beperkingen zijn we hartstikke blij dat we op of rondom de velden en in de kantine weer gezellig met elkaar in contact kunnen komen. De afspraken die we met elkaar maken zijn genomen om op een veilige en verantwoorde manier met elkaar te sporten en gebruik te maken van de accommodatie en faciliteiten. Wij vragen iedereen om deze afspraken na te leven en te respecteren.

 

Jeugd

 • Jeugd tot en met JO-18 in principe geen beperkingen t.a.v. 1.5 meter afstand.
 • Jeugd JO-19 valt onder 1.5 meter maatregelen en zullen onder de afspraken van de senioren vallen (hieronder);
 • Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen; Ouders mogen niet op het terrein.
 • Ten aanzien van wedstrijden: Voor alle teams stellen we geen kleedkamers beschikbaar, voor hen geldt ook voor wedstrijden thuis omkleden en douchen;

Senioren (1.5 meter protocol) (geldt ook voor JO19)

 • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
 • Ten aanzien van trainingen: Thuis omkleden en douchen;
 • Ten aanzien van wedstrijden: Voor alsnog thuis omkleden en douchen

Beschikbare kleedkamers.

 • Voor alle teams zullen we kleedkamers niet beschikbaar stellen voor wedstrijden;
  De reden hiervoor is dat de gang te smal is en de drukte niet kan verwerken v.w.b. de 1.5 meter afstand regel.
 • Wij stellen wel de kleedkamers 17 t/m 22 beschikbaar om na de wedstrijd te douchen.
  Per kleedkamer zijn maximaal 5 personen toegestaan; 2 spelers kunnen tegelijk douchen.
  Lees de instructies op de deur van de kleedkamer.
 • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.
 • De kleedkamer wordt zelf schoongemaakt na gebruik, ramen en deuren worden opengezet voor ventilatie.

Kantine - is open onder de volgende voorwaarden

 • De kantine zal worden voorzien van Corona-bestikkering zoals looproutes en afstandspunten;
 • Er is 1 ingang & 1 uitgang. De uitgang dus niet gebruiken als ingang via het terras.
  Uitgang niet als ingang en ingang niet als uitgang gebruiken.
  Spreek iedereen erop aan wanneer dit toch per ongeluk gebeurd.
 • Er mogen maximaal drie personen tegelijk naar het toilet;
 • Bezoekers kunnen alleen pin en contactloos betalen. Contant betalen is niet meer mogelijk.
 • Er worden maximaal 60 stoelen geplaatst in de kantine;
 • Er staan maximaal 4 stoelen om een tafel, volgens gepaste afstand;
 • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen; 
 • Wanneer er 60 stoelen gevuld zijn is de kantine vol. Er mogen/kunnen dan geen mensen meer bij. (kinderen onder de 18 worden niet meegerekend). De 60 is een maximum aantal waar geen uitzonderingvoor geldt;  
 • In geval van een volle kantine is toegang tijdelijk niet mogelijk totdat er weer mensen vertrekken. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken naar het terras of spreiden over het complex. Maak gebruik van de ruimte die er is.
  Hierbij geldt voor de rij dat men 1.5 meter afstand van elkaar houdt;
 • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken door de leden. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de Corona commissie evalueren.

Spelers

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder op het terras en in de kantine;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
 • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
 • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; volg de regels en spreek elkaar erop aan.
 • Trainers en coaches van Voorschoten 97 zijn op het veld het aanspreekpunt (gastheer) namens de vereniging, dragen een oranje hesje en informeren tegenstanders/gasten en de begeleiders over de regels op het veld. Jullie zijn onze ambassadeurs.
 • Voor alle teams zullen water jerrycans beschikbaar worden gesteld voor de wedstrijden.
  Na gebruik worden deze weer gereinigd
  Uitgifte punt is bij Rinus, daar wordt ook het dag wedstrijdschema opgehangen voor de actuele veldindelingen wedstrijden.

Ouders en toeschouwers

 • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • Bij de ingang en bij de uitgang is het verplicht handen te desinfecteren.
 • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

 Veiligheid- en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte;
 • kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportactiviteit aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.

Accommodatie

 • Voor Voorschoten 97 hebben we een corona coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en gemeente. De corona coördinator is Richard Backx. Hij kan zijn taken delegeren aan een andere personen en is te bereiken op jeugdvoorzitter@voorschoten97.nl.
 • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Voorschoten 97 verwacht per wedstrijdveld niet meer dan 250 bezoekers.
 • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
 • Op het sportpark is een routing aangebracht. Volg deze routing.
 • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
 • Handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.), waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
 • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

Tot slot

 • Voor actuele nieuws informatie raadpleeg wekelijks onze website voorschoten97.nl
 • Download en installeer de KNVB voetbal.nl app voor het actuele wedstrijdschema van jou team.
 • Controleer of je al bent toegevoegd aan jou nieuwe team whatsapp groep zodat je actuele berichten ontvang van jou team begeleider over trainingen en wedstrijden.

Bovenstaande afspraken zijn opgenomen in uitgebreidere protocollen. Deze protocollen moeten er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje op onze vereniging.
We kunnen dit virus alleen samen verslaan.

 

Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar.

 

Veel plezier!

Bestuur Voorschoten '97

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.