Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Spaar mee voor onze club!

Hoofdmenu

Jeugdcoördinator C

Vrijwilligers gevraagd

 

Voorschoten '97 is een vereniging voor en door leden. De leden en hun ouders maken de vereniging samen. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk de vereniging te draaien. Op dit moment hebben we meer dan 350. Hoe draag jij je steentje bij? Hieronder een kort overzicht van de huidige mogelijkheden om jouw steentje bij te dragen.

 

Jeugdcoördinator C:

De jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de algemene coördinatie binnen een leeftijdsgroep van de jeugd. Jeugdcoördinatoren worden ook aangeduid als ‘groepsleiders’. Ze zijn het aanspreekpunt voor de teamleiders, jeugdtrainers, spelers en ouders van de spelers binnen hun leeftijdsgroep.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • doet de algemene coördinatie binnen een leeftijdsgroep van de jeugd, zoals het verzorgen van de spelerspasjes, doorgeven van wedstrijdwijzigingen;
 • is algemeen aanspreekpunt voor teamleiders, spelers en ouders;
 • zal regelmatig op de velden aanwezig zijn en wedstrijden en trainingen bezoeken;
 • ontvangt nieuwe leden en begeleidt ze naar hun team en/of hun training;
 • voert periodiek overleg met de leiders van de jeugdteams binnen hun leeftijdsgroep;
 • verzorgt de informatie aan de teamleiders;
 • ziet erop toe dat de teamleiders hun taak naar behoren (kunnen) uitvoeren;
 • zorgt voor de samenstelling van de recreatieve teams, eventueel in overleg met de hoofdtrainer, teamleiders en trainers;
 • wordt vooraf geraadpleegd bij een mogelijke wisseling van spelers tussen de selectie- en niet-selectieteams. Een wisseling kan plaatsvinden na onderling overleg tussen de jeugdcoördinator en de technisch coördinator. Bij meningsverschil neemt de jeugdvoorzitter het definitieve besluit;
 • houdt het spelersbestand/de teamindeling bij;
 • verzorgt de correspondentie richting de teamleiders, spelers en ouders binnen de eigen groep;
 • organiseert indien nodig teamleider- of ouderbijeenkomsten;
 • beheert het jeugdbudget van zijn/haar leeftijdsgroep;
 • ziet toe op naleving van het beleid en gedragsregels door spelers, leiders en trainers binnen zijn leeftijdscategorie.
 • heeft periodiek bestuurskamerdienst.

 

Interesse?

Als je interesse hebt om jouw steentje bij te dragen aan Voorschoten '97 stelt het bestuur en de leden dit enorm op prijs. Neem dan contact op met het bestuurslid Peter van Noort voor meer informatie om samen te kijken naar een invulling.

 

Peter van Noort

06 - 23903946

pkvannoort@ziggo.nl

 

¬© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.