Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Hoofdmenu

Herhaalde oproep ALV

 

Het bestuur roept de leden nadrukkelijk op om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, donderdag 3 september a.s., om 20:00 uur. De vergadering zal zowel digitaal als fysiek plaatsvinden, in de kantine, uiteraard conform het RIVM protocol. Om deel te kunnen nemen dient u zich per mail op te geven bij secretaris@voorschoten97.nl.


U wordt verzocht daarbij aan te geven of u in persoon dan wel digitaal wenst deel te nemen. U ontvangt dan de agenda en bijbehorende vergaderstukken.


Belangrijkste agendapunt is de behandeling van de statuten wijziging, om instelling van een Raad van Advies (RvA) mogelijk te maken.


Bij onvoldoende deelname zal de vergadering niet door kunnen gaan. Dat zou heel jammer zijn. omdat daarmee het opstarten van de RvA vertraging oploopt.


Namens het bestuur,

Pieter van Dijken, voorzitter

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.