Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Hoofdmenu

Opvolging Raad van Toezicht door Raad van Advies

 

Op 9 juli a.s. zal het a.i. bestuur een digitale Algemene Ledenvergadering houden. Op de agenda staat o.a. een voorstel tot wijziging van de statuten naar aanleiding van de opvolging van de Raad van Toezicht door een Raad van Advies. Het voorstel is vanaf heden te raadplegen voor leden, via deze link in de aankondiging. Het bestuursvoorstel bouwt voort op een eerder concept van een werkgroep onder leiding van toenmalig jeugdvoorzitter Leo van Grol (de “Verschillenstaat”).

 

Om wijziging van de statuten mogelijk te maken moet het bestuur voldoen aan artikel 18 van de huidige statuten dat daarvoor voorschriften geeft. Vanwege de Corona maatregelen (sluiting van het complex) is letterlijke (fysieke) naleving daarvan thans niet mogelijk. Met tijdige digitale beschikbaarstelling vindt het bestuur dat , o.a. gelet op artikel 2.8 lid 2 Burgerlijk Wetboek en met een beroep op de redelijkheid en billijkheid voldaan is aan deze voorschriften.  

 

Het bestuur wijst op de mogelijkheid tot vragen stellen of opmerkingen maken over het nu gepubliceerde concept. Richt deze aan de voorzitter a.i., Pieter van Dijken (voorzitter@voorschoten97.nl). Omdat wij verwachten dat het verplichte  minimum aantal van de stemmen (2/3) van twee derden van de leden niet gehaald zal kunnen worden is een tweede ALV uitgeschreven voor 2 september a.s.. In die vergadering zal het definitieve besluit over de voorgestelde wijzigingen genomen kunnen worden en de beoogde leden van de nieuwe Raad van Advies benoemd.

 

Het bestuur a.i.

 

Pieter van Dijken, voorzitter

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.