Algemene Ledenvergadering

Hoofdmenu

Meld je aan als bestuurslid

Voorschoten '97 is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wellicht is dit iets voor jou of ken jij een geschikte kandidaat. Iedereen die zich beschikbaar wil stellen, kan zich nu aanmelden. Samen helpen we de club er op bestuurlijk vlak weer bovenop. Hier plukt de hele vereniging de vruchten van.

Naar aanleiding van de visieavonden van Brug8 heeft adviseur Daniël Klijn in zijn rapportage het profiel opgesteld van de toekomstige bestuurders. Zij moeten zich kunnen vinden in onder andere de eigenschappen flexibel, onderhandelingsvaardig, stressbestendig, affiniteit met (prestatie)sport, besluitvaardig, inspirerend, gevoel voor humor, luisteren en spiegelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen onze club meerdere mensen zijn die aan dit functieprofiel voldoen en bovendien hun liefde voor Voorschoten '97 willen omzetten in een uitdagende taak voor de vereniging.

 Functies

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die de volgende functies willen invullen:

  • Een voorzitter: hij of zij is in staat en bereid om de uitkomsten van het Brug8-proces te vertalen in beleid. Als verbindend leider dient hij of zij het gemeenschappelijke doel voor ogen te kunnen houden en de belangen van de voetbal- en atletiekafdeling op evenwichtige wijze te behartigen.
  • Een bestuurslid voetbaltechnische (VT )zaken: hij of zij is in staat en bereid om de in het nabije en verdere verleden gemaakte beleidskeuzes voor het senioren- (zaterdag- en zondagselecties, recreatief, vrouwen) en jeugdvoetbal in beleid te vertalen. Bovenal dient hij of zij een goede balans te bewaken tussen prestatie- en recreatief voetbal en de samenhang in het VT-beleid.
  • Een bestuurslid financiële en facilitaire zaken: hij of zij is in staat en bereid om – nu de lening is afbetaald – een op de financiële gezondheid van de vereniging gericht beleid te voeren. Dit geldt voor zowel de korte als de lange termijn. Dit beleid komt overeen met een in de door de algemene ledenvergadering vastgesteld investeringsplan.
  • Een secretaris: hij of zij is het interne en externe aanspreekpunt voor alle verenigingszaken, weet de weg in de vereniging en kent de club. Hij of zij legt de gevoerde correspondentie namens de vereniging vast, draagt zorg voor de notulen van bestuursvergaderingen en bewaakt de voortgang van genomen besluiten. Tot zijn takenpakket kan behoren de aansturing van commissies en personen belast met taken in de vereniging, bijvoorbeeld het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscommissie.


De volledige profielen en de toelichting daarop zijn te vinden in de Brug8-rapportage die als ALV-stuk beschikbaar is gesteld. Deze informatie komt binnenkort op de site. Het bestuur volgt het nadrukkelijk advies van Brug8 op om geen voormalig bestuurders van de club in het nieuwe bestuur op te nemen.

 

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail met motivatie te sturen naar secretaris Kees Hilders (secretaris@voorschoten97.nl). Informatie kan ook worden ingewonnen bij interim voorzitter Pieter van Dijken (pietvdij@euronet.nl) en penningmeester Marcel Wiggers (penningmeester@voorschoten97.nl).

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.