Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Blessurespreekuur

Hoofdmenu

Twaalfde Bestuursmededeling i.v.m. tegengaan verspreiding Coronavirus (17 mei 2020)

Afgelopen week hebben we kunnen zien en horen dat voetbal- en atletiektrainingen voor de jeugd goed zijn verlopen: meer teams hebben deelgenomen, geen opstoppingen, regels over komen en gaan over het algemeen goed gehandhaafd door trainers en teambegeleiders. Voor de trainers van de oudere jeugd is het werken met oefeningen in circuitvorm nog wel een dingetje dat de aandacht van de coördinatoren en Hoofd Jeugdopleiding (HJO) verdient. Ook behoeft aandacht het handhaven van de verplichte afstand (1.5 m) tijdens deze trainingen. Maar over het geheel zijn Richard Backx en zijn crew tevreden.

 

Het is goed om nog even in herinnering te brengen waarom we zo voorzichtig moeten zijn. Afgelopen week werd bekend dat het Voorschotense Klooster Bijdorp getroffen is door een uitbraak van het corona virus. Inmiddels zijn vier bewoners overleden en een aantal medewerkers besmet. Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar de nabestaanden en andere direct betrokkenen.

 

Dit weekend is onder coördinatie van Marinus van der Peet en enkele anderen ook voor de senioren teams een eerste ronde trainingen mogelijk gebleken die naar tevredenheid zijn verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat we strikt het door de gemeente Voorschoten goedgekeurde protocol voor de jeugd volgen. Willen we dit verder uit kunnen bouwen dan is daarbij hulp nodig in de persoon van coördinatoren en begeleiders om deze trainingen veilig te laten verlopen.

 

Voor de komende (3e) week van de jeugdtrainingen geldt het volgende:

 

  • Let op het nieuwe schema dat door coördinator Richard Backx bekend zal worden gemaakt. Gelet op de ervaringen van de eerste twee weken en het langer bij daglicht kunnen trainen is enige aanpassing van de tijds- en veldindeling noodzakelijk.
  • Dit schema loopt door tot en met 31 mei. Daarna is er meer ruimte voor senioren(selectie)teams.
  • Geen auto’s op de Weddeloop: rij door naar de parkeerplaats op de Richard Wagnerlaan. De parkeerplekken zijn nu bestemd voor de velen die op de fiets komen.
  • Voor trainers van de oudere jeugd: Hanteer de door de HJO aangereikte circuit trainingen voor de oudere jeugd. Naast deze handreiking is via de KNVB “ RINUS” applicatie een veelvoud van leuke vormen beschikbaar. Kernboodschap: respecteer de voorgeschreven 1.5 m onderlinge afstand.
  • Tijdens Hemelvaart is het park dicht: geen clubactiviteiten.
  • Was c.q. desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij vertrek. Maak daarvoor gebruik van de desinfectie gel bij de in- en uitgang. Gebruikte hesjes svp achterlaten in de daarvoor bestemde wasmand.
  • De training voor de wegatleten is ook weer begonnen, zij het buiten het sportpark. Protocol staat op de site bij atletieknieuws. 

Komende zaterdag om 11:00 uur vindt weer een evaluatie- en afstemmingsoverleg plaats met vertegenwoordigers van alle betrokken geledingen uit de club. We hopen daarna iets meer te kunnen melden over het Corona programma nà 1 juni aanstaande.

 

Namens het bestuur: Pieter van Dijken, voorzitter (a.i.)
Datum eerstvolgende update indien nodig 24 mei 2020

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.