Hoofdmenu

Elfde Bestuursmededeling i.v.m. tegengaan verspreiding Coronavirus (10 mei 2020)

 

Behalve de jeugd mogen ook de seniorenop korte termijn weer de wei in, zo kan uit de persconferentie van het kabinet afgelopen week worden geconcludeerd.. Gisteren (zaterdag) vond een 1.5 meter gesprek plaats over die (goede) ervaringen en over het geleidelijk èn veilig openstellen van de velden voor de senioren. Allereerst complimenteert het bestuur de Jeugdcommissie met de wijze waarop zij de spits hebben afgebeten.  Dank zij hun inzet hebben we kostbare ervaring opgedaan met een veilige trainingsopzet die model staat voor de verdere openstelling. Daarvoor geldt het volgende:

 

  •  Het is noodzakelijk gebleken dat niet alleen per (jeugd)team een trainer beschikbaar is maar ook een (ouder)team begeleider. Een trainer komt ogen en stem tekort om alles veilig en ordelijk te laten verlopen. Via de Jeugdcommissie wordt dit nieuwe vereiste gecommuniceerd met ouders/verzorgers.
  • Bij de 014 t.m. O19 teams moet de 1.5 meter afstandsregel beter worden gehandhaafd. De teambegeleider krijgt tot taak hierop toe te zien. Houdt een team zich niet aan deze regel dan kan uitsluiting volgen. De oefenstof zal op aangeven van Theo Ducaneaux en Marcel de Hoogt worden aangepast (circuit training). Trainers worden hierover apart geïnformeerd.
  • Tijdens de trainingen moeten minimaal drie dag coördinatoren aanwezig zijn, belast met toezicht op veiligheid en check-in en check-out.  De scheidrechters commissie heeft zich bereid verklaart mee te gaan draaien in het schema.
  • Ook voor de andere gebruikers/huurders (Da Vinci college, Play-2improve) geldt het jeugdprotocol. In het schema is ruimte voor deze categorie gebruikers.
  • Ook voor senioren, inclusief atletiekers bestaat vanaf zaterdag 16 en zondag 17 mei de mogelijkheid te sporten, uiteraard onder dezelfde strikte voorwaarden als voor de oudere jeugd (1.5 m afstand houden, geen partij vorm, gezamenlijk park op en af, geen gebruik van de faciliteiten, team begeleider e.a.). Marinus van der Peet  (marinusvdpeet@gmail.com) heeft zich bereid verklaard als contactpersoon op te treden, zal een uitvoerige mailing met instructies verspreiden

Voor al deze activiteiten geldt dat we over twee weken weer gaan bekijken hoe het loopt en wat we verder kunnen regelen voor de komende maanden. De factor om rekening mee te houden is de beperkte beschikbaarheid van velden (velden 2 en 6 mogelijk klaar begin juli, velden 3 en 4 zomeronderhoud vanaf eind juni). Alles staat of valt met de discipline die we met z’n allen op moeten brengen om het volgens de RIVM/NOC-NSF/KNVB en gemeentelijke regels te doen.

 

Namens het bestuur: Pieter van Dijken, voorzitter (a.i.)
Datum eerstvolgende update indien nodig 19 mei 2020

 

 

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.