Blessurespreekuur
Rendierenloop
Rendierenloop
Rendierenloop

Hoofdmenu

Bestuursupdate 5 i.v.m. tegengaan verspreiding Coronavirus

 

Boetes bij het betreden van het sportpark

 

carona-iv-02

Vanavond heeft de regering verdergaande maatregelen afgekondigd om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.  De minister-president liet zijn teleurstelling merken dat er nog zo veel mensen zijn die groepsgewijs met elkaar verkeren. Met het schaamrood op de kaken moet het bestuur constateren dat de jeugd het niet goed doet. Bijgaande foto maakte ik afgelopen zondag, staande op de Admiraal de Ruytersingel van een heel nest jongelui op veld 5. De andere foto is van het fietsenrek. Dat staat zo vol dat het wel een trainingsmiddag lijkt. Dat kan niet en dat mag niet. Het bestuur heeft contact gehad met locoburgemeester Paul de Bruijn over daadwerkelijke handhaving van het toegangsverbod tot de velden. Dat betekent dat er boetes uitgedeeld kunnen gaan worden!

 

carona-iv-01De KNVB bij monde van Jan Dirk van der Zee heeft ons op 20 maart j.l.  uitvoerig geïnformeerd over de mogelijkheden tot hervatting/ afronding van de verschillende competities. Vooralsnog hoopt men dat op 6 april mogelijk een deel daarvan hervat kan worden. Uitgangspunt zal zijn dat op 30 juni de competitie eindigt. Zou de competitie hervat worden dan zou dat kunnen inhouden dat ook midweekse wedstrijden worden ingepland. Houdt de crisis langer aan dan zal ook de uiterste overschrijfdatum van 15 juni worden verschoven. Gisteravond zijn de maatregelen nog verder aangescherpt en gelden nu tot 1 juni. Wij volgen deze berichten nauwgezet, informeren de leden zodra nodig

 

De Nationale Voetbal dag op 13 juni en de finale van de LAV cup op 14 juni (waarvoor wij als gastheer zouden optreden) gaan – zoals te verwachten – niet door. De Nationale Voetbal dag had een feest moeten worden voor heel voetballend Nederland, de LAV cupfinale beloofde ook weer een mooie happening te worden. Veel dank aan de mensen die betrokken waren bij de voorbereidingen hiervoor, hopelijk is er een mogelijkheid in de toekomst deze evenementen toch te laten plaatsvinden.

 

Dan nog even wat nieuwtjes van de bestuurstafel:

 

  • Norlandia blijft ook in de komende jaren gebruik maken van ons complex als locatie voor sportieve kinderopvang. Vorige week is daarvoor een nieuw contract getekend.
  • Onze jeugdafdeling kreeg vorige weg bericht van KNVB en NMC Bright dat zij wederom gecertificeerd zijn als Regionale Jeugdopleiding. Uiteraard hoort zoiets omlijst te worden met een officiële uitreiking van het certificaat, helaas de corona uitbraak verziekt ook dit feestje. Allen die hieraan hebben meegewerkt: van harte gefeliciteerd!
  • Dick Beelen heeft afgelopen week met onmiddellijke ingang zijn functie als jeugdvoorzitter neergelegd. Als reden geeft hij op dat hij zich niet kan verenigen met het gevoerde bestuursbeleid naar aanleiding van de Brug8 sessies. Het bestuur betreurt zijn beslissing en wenst hem het beste toe.  Richard Backx, thans voorzitter van de 11 x 11 commissie heeft zich bereid verklaard tijdelijk het stokje van Dick over te nemen.

Tenslotte: het bestuur wenst alle leden en onze sponsoren heel veel geduld en aanpassingsvermogen toe. Het worden spannende dagen en mogelijk weken of maanden. En mochten er familieleden of vrienden getroffen worden door het virus: heel veel sterkte en beterschap toegewenst. Op of na 30 maart hoort u weer van ons.

 

Namens het bestuur,

Pieter van Dijken, voorzitter (a.i.)

 

 

© 2020-2021 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.