Algemene Ledenvergadering

Hoofdmenu

Terugkoppeling visieavonden

Beste leden van Voorschoten '97,

 

De afgelopen weken hebben wij samen met Daniel van Brug8 drie visieavonden georganiseerd, zoals aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering van afgelopen december. Hieraan hebben 69 leden deelgenomen, met de leden van het interim bestuur als luisteraars. Tijdens de sessies is uitgebreid gediscussieerd over onze vereniging nu en in de toekomst. Ook is stil gestaan bij waar we trots op zijn en waar we uitdagingen en knelpunten zien. Hoewel we op dit moment nog niet inhoudelijk verslag kunnen doen valt er wel iets te zeggen. Wij zagen en hoorden dat er op respectvolle en betrokken wijze over verschillende, soms ook lastige onderwerpen intensief maar ook constructief gesproken werd. Wij willen alle deelnemers tot nu toe bedanken voor hun bijdrage. Wij zullen als bestuur de uitkomsten van deze avonden op 12 februari  gaan bespreken met Brug8 en op basis van dat gesprek vervolgstappen bepalen. Daarbij gaan we bezien of we nog meer leden moeten betrekken bij dit proces. Of en zo ja op welke wijze wij dit gaan vormgeven zullen we binnenkort delen met jullie. Daniel heeft tijdens de visieavonden expliciet aangegeven dat leden ook na de visieavonden nog een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren, mocht je dat willen doen, meld je bij ons, dan kunnen wij je in contact brengen met Daniel. Voor nu, nogmaals dank aan iedereen die zicht heeft ingezet voor dit proces.

 

Het interim bestuur

 

Namens deze, Pieter van Dijken, voorzitter a.i.

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.