Marathonestafette
Marathonestafette
Marathonestafette
Marathonestafette

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel

v97 van de bestuurskamerAchter en soms voor de schermen is het interim bestuur druk bezig. Een greep uit de onderwerpen die besproken hebben in de afgelopen weken:

 

Van de bestuurstafel:

 

  •  In juni 2020 zal de finale van de LAV cup op onze velden worden gespeeld. Overleg is nog gaande over de precieze datum, dit in verband met de  aftrap van het EK, 14 juni. Het bestuur onderzoekt de aanstelling van een evenementen co√∂rdinator om tot goede afstemming te komen tussen alle partijen die op ons complex  actief zijn
  •  Het a.i. bestuur heeft ingestemd met de aanschaf van jassen voor het V'97 jeugdkader (trainers/leiders)
  • Brug8: We zijn van start gegaan middels een intensieve gedachtewisseling onder leiding van Daniel Klijn/Brug 8 op 20 november j.l. . Op de eerstvolgende ALV (zie concept agenda in een apart item) meer hierover.
  • Gesprekken zijn gaande met de gemeente Voorschoten over  beheer en onderhoud van de kunstgrasvelden. Zo moet de vervanging van de toplagen van de velden 2 en 6 zeer binnenkort worden aanbesteed. Het bestuur heeft inmiddels goede voorbeelden hoe andere voetbalclubs hun zaken m.b.t. kunstgras hebben geregel.
  • Het a.i. bestuur is zeer verontrust over signalen van alcoholmisbruik rond ons complex. Instructies over alcoholverstrekking en toezicht op de naleving daarvan zullen worden aangescherpt.
  • De vereniging gaat meewerken aan de bijzondere viering van Bevrijdingsdag 2020 in Voorschoten (75 jaar vrijheid) . Gedacht wordt aan een jeugdevenement samen met andere Voorschotense sportclubs in de ochtenduren van 5 mei 2020. De Atletiekafdeling zal – evenals voorgaande jaren - meedoen aan de Bevrijdingsestafette vanuit Wageningen.
  • Er zijn in de afgelopen periode intensieve contacten geweest tussen a.i. bestuur en Voetbaltechnische Commissie (VTC) om het voetbalseizoen 2020-2021 voor te bereiden.

Pieter

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.