Clubkampioenschappen Atletiek zijn AFGELAST
Nationale Voetbaldag

Hoofdmenu

Nieuw interim-bestuur aan de slag...

 

Vorige week heeft u kunnen lezen dat het bestuur van de vereniging is afgetreden, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 september. Met dit aftreden volgde het bestuur het advies van de onafhankelijke onderzoekscommissie (OC), bestaande uit Pieter van Veen (voorzitter), Marcel Diek en Kees Hilders (leden), ingesteld op de ALV van 28 mei j.l.. Omdat veel leden hoogstwaarschijnlijk niet alle ins en outs kennen van deze ontwikkelingen volgt hierna een korte uitleg.

 

De OC  had tot taak gekregen het waarom en hoe te onderzoeken van de impasse die was ontstaan tussen bestuur en Voetbal Technische Commissie (VTC) rond de benoeming van de trainer Zondag 1, begin dit jaar. En om te adviseren welke weg de vereniging zou kunnen bewandelen om herhaling te voorkomen. De ALV heeft dit advies unaniem aanvaard. Gevolg daarvan was het aftreden van het huidige bestuur en het betrekken van een externe partij bij het vervolg.

 

Zo’n ALV-beslissing grijpt diep in een vereniging als de onze, die als motto heeft “respect voor vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen voetbal”. Het interim-bestuur betuigt daarom diep respect voor de moed die voorzitter Ton van Emmerik en secretaris Peter Dubbeling hebben getoond door hun beslissing niet beschikbaar te zijn voor het interim-bestuur. Hun terugtreden moet hen pijnlijk hebben geraakt, zeer betrokken (24/7) vrijwilligers die zij zijn. Namens de vereniging danken wij hen hiervoor. We willen als interim-bestuur daar bij de juiste gelegenheid dit laten blijken en het niet bij woorden laten.

 

Het OC-advies (en de ALV-beslissing daarover) mag en moet niet worden gezien als een overwinning voor welke partij, groep, commissie of stroming binnen de vereniging dan ook. Er zijn diepe wonden geslagen in de persoonlijke verhoudingen die veel inspanning en tijd van iedereen zullen vergen om te genezen. Het interim-bestuur doet daarom een dringend beroep op alle leden en betrokkenen aan dit genezingsproces mee te werken.

 

Hoe nu verder? De komende tijd gaan wij als interim-bestuur in gesprek met alle betrokkenen (commissies, individuele leden en potentiĆ«le bestuurskandidaten). Daarmee willen wij het pad effenen voor de door de OC aanbevolen externe partij (Brug8). Wij verwachten dat deze partij ons bouwstenen geeft waarmee de vereniging verder kan en impasses zoals die ontstonden begin dit jaar, tot het verleden behoren.  Wij gaan ervan uit dat de leden van de vereniging loyaal zullen meewerken aan de inzet en voorstellen die Brug8 zal gaan doen. Net zo loyaal als waaraan iedereen heeft meegewerkt aan het OC-advies.

 

Het interim-bestuur,

Pieter van Dijken         Voorzitter

Kees Hilders                Secretaris

Marcel Wiggers           Penningmeester

Dick Beelen                Jeugdbestuur

Matthijs Ferguson       Atletiek

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.