Clubkampioenschappen Atletiek zijn AFGELAST
Nationale Voetbaldag

Hoofdmenu

Pieter van Dijken interim bestuursvoorzitter Voorschoten '97

Geachte Leden van Voorschoten '97,

  

Naar aanleiding van de op 17 september 2019 gehouden ALV, vraagt de Raad van Toezicht (RvT) uw aandacht voor het volgende.

 

Het advies van de onderzoekscommissie volgend op het door haar verrichtte onderzoek is met meerderheid van stemmen door de ALV overgenomen. Voor de volledigheid wordt hieronder het advies nog een keer herhaald:

 

  • Stel interim bestuur aan;
  • Interim Bestuur mag alleen lopende zaken behandelen;
  • Interim Bestuur gaat samen met Brug8 een nieuw Bestuur vormen zoals verwoord met 10 bestuursleden;
  • Verzoek aan Raad van Toezicht tot invulling van interim bestuur. 

De RvT heeft na overleg met de resterende bestuursleden besloten om de voorzitter van de RvT (Pieter van Dijken) voor een periode van 3 maanden als interim bestuursvoorzitter van Voorschoten '97 aan te stellen. Pieter van Dijken zal per direct terugtreden als voorzitter van de RvT, de overige twee leden van de RvT (Edwin Weststrate en Lenny van Klink blijven in functie). De reden om voor Pieter te kiezen als interim-voorzitter wordt vooral gemotiveerd vanuit de wens om de Vereniging op zo kort mogelijke termijn van een interim bestuur te voorzien.

 

Samenstelling van het interim bestuur van Voorschoten '97 is als volgt:

Pieter van Dijken       - Voorzitter (ad interim)

Kees Hilders              - Secretaris (ad interim)

Marcel Wiggers          - Penningmeester (ad interim)

Dick Beelen               - Jeugdbestuur (ad interim)

Matthijs Ferguson       - Atletiek (ad interim)

 

Pieter zal samen met de overige bestuursleden de komende periode invulling gaan geven aan het advies van de onderzoekscommissie om samen met Brug8 een nieuw bestuur te vormen. Uiterlijk op 18 december aanstaande zal het interim-bestuur een nieuw bestuur aan de Algemene Vergadering voorstellen.

 

Wij dachten er goed aan te doen om de leden hierover te informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Raad van Toezicht

Pieter van Dijken

Lenny van Klink

Edwin Weststrate

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.