Blessurespreekuur
Algemene Ledenvergadering
De Rendierenloop
Fifa 20

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel: zomerreces?

v97 van de bestuurskamerVan de bestuurstafel: zomerreces?

Subtitel: Zomerperiode, terugblik en vooruitkijken

   

Gebruik complex in de zomer

Hoewel we allemaal kunnen genieten van een paar weken rust op het complex kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat het complex nooit helemaal is verlaten. Er wordt getraind, de atletiek gaat door, de voetbalschool is actief, villa Voorschot doet zijn ding, etc. Het gebruik van de velden door derden uit de omgeving is feitelijk niet toegestaan, maar wordt gedoogd.

 

Daarvoor willen we wel wat spelregels afspreken, om vandalisme en schade te voorkomen:

  • Als de hekken open zijn, dan is alleen veld 2 of veld 6 beschikbaar voor gebruik
  • kunstgrasvelden 1 en 5 NIET gebruiken (veld 1 sparen; veld 5 geen sociale controle)
  • Grasvelden 3 en 4 NIET gebruiken (ingezaaid)
  • Geen fietsen op het complex; geen schade of rommel achterlaten; doelnetten sparen
  • Als de hekken dicht zijn wordt illegaal gebruik van veld 6 gedoogd (geen schade of rommel)

We hebben hiervoor wel de medewerking nodig van alle leden die op ons complex zijn of overdag in het voorbijgaan een oogje in het zeil kunnen houden. Hekken worden na gebruik steeds afgesloten. De jeugd wordt aangesproken op normaal gebruik van het complex. Spelers die schade veroorzaken of rommel achterlaten worden van het complex verwijderd.  Er is indirect cameratoezicht aanwezig. Van aanwijsbare schade zullen wij aangifte doen. 

 

Bestuurlijke ontwikkelingen na ALV 28 mei

De stevige discussie in de ALV van 28 mei heeft geleid tot het instellen van een onderzoekscommissie onder leiding van een onpartijdige voorzitter. Zij gaan op zoek naar de antwoorden op de gestelde en de eigen onderzoeksvragen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de maanden juli en augustus. Begin september worden Bestuur, VTC en RvT als eerste ge├»nformeerd over de voorlopige uitkomst. De leden worden door de commissie  ge├»nformeerd in een extra ALV, te houden op dinsdag 17 september.  

 

Kledingplan

Spelers die de vereniging hebben verlaten (stoppen of overschrijven) hebben dat uiteraard schriftelijk meegedeeld aan de ledenadministratie; zij hebben uiteraard de ‘geleende’ clubkleding ingeleverd bij Wout Bergers Sport. Waar dat soms niet is goed gegaan worden de oud-leden alsnog benaderd om hun verplichtingen na te komen. De ingeleverde kleding gebruiken wij immers om de nieuwe leden van kleding te kunnen voorzien. Het levert veel vrijwilligerswerk op, maar zo kunnen we voorkomen dat we nodeloos aanvullende kleding moeten aanschaffen.

 

Accommodatie

 

De vernieuwing van 2 kleedkamers en 2 toiletten is in volle gang. Start seizoen 2019-2020 kunnen we evalueren of de ombouw voldoet aan de verwachtingen: we zijn benieuwd! De ervaringen gaan we gebruiken bij de voorbereiding van de gewenste ombouw van de rest van de kleedkamers.

 

 

De werkgroep “vervanging toplagen velden 2 en 6’ is al aardig op weg. Komend najaar worden de bestekken voorbereid en wordt de aannemer geselecteerd die in de zomer van 2020 beide velden onder handen mag gaan nemen. Intussen zijn we met de gemeente in overleg omdat langs de singel van veld 6 nog wat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat wij tot vervanging van de toplaag kunnen overgaan.

De materiaalcommissie is druk doende om het ballenhok geschikt te maken voor de nieuwe ballenkarren waar we volgend seizoen mee gaan werken. Marco Berg heeft intussen nieuwe ‘hondjes’ gemaakt om het verplaatsen van doelen wat makkelijker te maken. Voor het groenbeheer hebben we met dank aan de club van 100 extra materiaal kunnen aanschaffen.

 

Onzichtbaar voor velen wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van ons complex. “Je gaat het pas zien als je het door hebt”, aldus een bekende nummer 14.

 

 

De accommodatie wordt het hele jaar door, zeven dagen in de week goed gebruikt! Uiteraard voor Voetbal en Atletiek, maar steeds vaker ook voor nevenactiviteiten als gebruik door (sport) school Da Vinci College; voor sporttoernooien van scholen; voor training en cursussen vanuit de KNVB; voor grote evenementen van grote bedrijven; voor het start en finishgebied van de Avondvierdaagse; als oefenterrein van mars- en showband K&G uit Leiden, voor de dagbesteding van villa Voorschot, enzovoorts. Dat levert het hele jaar door gezellige drukte op, op en langs de velden van ons complex. Op hoogtijdagen is dat vooral te zien aan de geparkeerde fietsen in de omgeving! Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt mede dankzij de vrijwilligers die elke vrijdag weer actief zijn om het complex bij te houden.

 

Kortom, het seizoen zit erop en het nieuwe seizoen is alweer gestart; de ledenadministratie draait op volle toeren; de kledingcommissie is druk doende; de KNVB teamindelingen komen er aan; de onderzoekscommissie is onderweg … maar ondanks alles piepen we er om de beurt toch echt even uit. Fijne vakantie allemaal!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.