Blessurespreekuur
Algemene Ledenvergadering
De Rendierenloop
Fifa 20

Hoofdmenu

Van de Bestuurstafel – Ontwikkelingen na de ALV

v97 van de bestuurskamer

 

Onderzoekscommissie gaat van start

 

In de Algemene Ledenvergadering van 28 mei is – na een stevige discussie over de verstoorde verhoudingen tussen VTC en Bestuur - besloten tot het instellen van een onderzoekscommissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 

 

Pieter van Veen                                    De onderzoekscommissie ge├»nstalleerd

 

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de onderzoekscommissie in het leven te roepen. Samen met de Raad van Toezicht is de onderzoeksopdracht geformuleerd en is de te volgen procedure vastgesteld. Voor het voorzitterschap is Pieter van Veen aangesteld. Pieter is districtsvoorzitter West 2 van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) en  verder bekend als oud-scheidsrechter en als langdurig bestuurslid van Vitesse Delft.

 

Verder zijn Kees Hilders en Marcel Diek gevraagd om de voorzitter te assisteren in het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Beiden zijn oud bestuursleden, zeer bekend met de vereniging en indirect betrokken bij de problematiek. Marcel heeft indertijd bijgedragen aan de eerste versie van het Jeugd beleidsplan en is dus ook vertrouwd met deze materie. 

 

De onderzoekscommissie is donderdag 13 juni geïnstalleerd. De commissie krijgt tot 2 september de tijd om haar werk te doen, opdat het resultaat in de ALV van dinsdag 17 september gepresenteerd en besproken kan worden.

 

Wij vertrouwen erop dat de onderzoekscommissie haar werk naar behoren kan uitvoeren, dat – desgevraagd - een ieder positief meewerkt aan het onderzoek en dat de commissie erin slaagt om tot een wijs advies te komen op basis van de gestelde onderzoeksvragen.   

 

Interim voorzitter Jeugdzaken

De jeugdafdeling kan uiteraard niet zonder een voorzitter. Zoals bekend zijn Tonnie van Genugten en Leo van Grol teruggetreden. Het bestuur is erg blij met het kunnen voordragen van een interim voorzitter Jeugdzaken: Dick Beelen.

Dick Beelen

 

Hij zal tenminste tot de extra ALV van september de honneurs waarnemen. Hoe het daarna verder gaat hangt voor een belangrijk deel af van de uitkomsten van genoemd onderzoek. Het bestuur is blij dat de belangenbehartiging van de jeugdzaken weer in goede handen is van een betrokken lid van onze mooie vereniging. Wij wensen Dick veel succes toe!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.