Blessurespreekuur
Baanatletiek: Quatrocross pupillen en D-Junioren
Blessurespreekuur
De Rendierenloop

Hoofdmenu

Van de Bestuurstafel: Lente kriebels

Van de Bestuurstafel: Lente kriebels

Subtitel: ALV, begroting, commissies en andere zaken

 

Lente!

De lente komt eraan, het onkruid ook. De vrijdagmorgenploeg is druk in de weer met het bijtijds bijhouden van het groen, het verwijderen van blad van de daken en het vroegtijdig verwijderen van braamstruik en berenklauw uit de borders rondom de velden.

De temperatuur stijgt; de spanning op en langs de velden ook. Wordt Zaterdag 1  kampioen? Blijft Zondag 1 volgend seizoen in de 3e klasse spelen? Wie kunnen er allemaal – naast Zat 14 - kampioen worden? Welke (top)prestaties gaan de Atletiekers nog neerzetten?

 

 

Het bestuur draait ook op volle toeren. Binnen de vereniging zijn vele commissies weer hard aan de gang om de vereniging draaiende te houden. Ik neem wat laatste ontwikkelingen met jullie door.

 

ALV en Begroting 2019-2020

Op dinsdag 28 mei staat Algemene Ledenvergadering gepland. Daarvoor wordt ondermeer de begroting van het seizoen 2019-2020 voorbereid. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart: geen lening meer; nieuwe uitdagingen en heel veel plannen en wensen. We zijn blij dan de nieuwe penningmeester te kunnen voorstellen en door de ALV te laten benoemen.

 

 

Een belangrijk onderdeel van de financiën is het langdurig vooruit kijken naar wat de vereniging met de accommodatie wil. Denk dan aan kleedkamers, LED verlichting, een 300 meter hardloopbaan, en vervanging van de toplagen van de velden 2, 5 en 6. En dat hangt weer samen met de voorgenomen afwikkeling van de Stichting die onze velden nog beheert.

Kortom, een interessant onderwerp voor de ALV. Noteer alvast de datum: dinsdag 28 mei.

 

Kledingplan

Er is een commissie Kledingplan in het leven geroepen. Deze gaat ondermeer actief bezig zijn met het op orde houden van de kledingvoorraad bij Wout Bergers, vooral door ervoor te zorgen dat kleding van vertrekkende jeugd- en seniorenspelers weer wordt ingeleverd. Op dit moment is een inhaalslag gaande voor de spelers die in 2018 zijn vertrokken, maar die  de kleding (nog) niet hebben ingeleverd. We leren er wel veel van! Iedere keer weer verrassend hoeveel spelers soms eigen spelregels hanteren, of vergeten zijn de adres- en bereikbaarheidsgegevens door te geven aan de ledenadministratie. Wordt vervolgd!

 

Scheidsrechters

Heel fijn dat er een nieuwe voorzitter is gevonden voor de scheidsrechters de Thuisfluiters. Daarmee wordt Cor ontlast en kunnen de taken wat worden verdeeld. Herman de Vries heeft zich al eerder voorgesteld op de site.  

 

Veilig Sportklimaat

Het bestuur heeft onlangs de commissie Veilig Sportklimaat geïnstalleerd. Dat houdt globaal in dat er een structuur is ontwikkeld waarbij alle leden in voorkomende gevallen (seksuele intimidatie; discriminatie; ongewenst gedrag) zich rechtstreeks kunnen melden bij de Vertrouwenscontactpersoon. De beide dames zijn al voorgesteld op de site. Zij kunnen dan adviseren hoe te handelen of welke procedure kan worden gevolgd. Voor alle andere zaken is/wordt een nieuw emailadres geïntroduceerd: veiligsportklimaat@voorschoten97.nl. Hier worden de zaken behandeld van ongewenst gedrag op en langs de velden, vandalisme, etc, zaken die voorheen door de commissie Normen en Waarden werden behandeld. Binnenkort meer informatie op de site. Bovendien staat het onderwerp op de agenda van de ALV (mei).

 

Ledenadministratie

Het is 1 april geweest. De enkele grappen hebben we weer overleefd! Feit is wel dat het laatste kwartaal is ingegaan en dat we actief aan de gang zijn om de laatste kwartaal betalingen contributies te incasseren. Verder wordt er gewerkt aan een digitaal aanmeldingsformulier voor de nieuwe leden. De huidige leden die nog met ouderwetse facturen werken worden gevraagd om in te stemmen met de moderne automatische incasso.

 

Bestuurstafel -05Voor alle leden geldt: wie overweegt om te stoppen met voetballen of wil overstappen naar een andere vereniging moet dat bijtijds aan ledenadministratie@voorschoten97.nl doorgeven. De vereniging kan het stoppen of overschrijven naar een andere vereniging immers pas goedkeuren als er geen schulden openstaan en als alle kleding schoon en heel is ingeleverd bij Wout Bergers Sport (junioren) of in de teamtas van het team (met een schriftelijke bevestiging van de teamleider).

 

De RijnlandRoute.

 

De werkzaamheden zijn in volle gang. De boor wordt momenteel in elkaar gezet, krijgt een naam en gaat vanaf juli 2019 echt beginnen aan een lange reis van de A4 richting de N44. Na een half jaar komt zij boven, wordt de boorkop ontmanteld, wordt de boortunnel zelf teruggetrokken naar de bouwput bij de A4 om vervolgens nog een keer richting de N44 de tweede buis te boren. De beide tunnels met een diameter van 11 meter (ongeveer een huis van 3 verdiepingen!) gaan op grote diepte onder het hoofdveld door. Tussen de bovenkant van de tunnelbuizen en het maaiveld zit ongeveer 20 meter zand en kleigrond.

Het bestuur spreekt met de bouwer (en indirect met de opdrachtgever de provincie) over de gevolgen van het boren voor de lange termijn. Worden er zettingen verwacht? Wat is er nodig om de gevolgen voor eventuele zettingen te kunnen meten? Wie is verantwoordelijk voor als bijvoorbeeld over 20 jaar alsnog zettingsschade ontstaat aan het hoofdveld? Waar worden de gegevens van de metingen bewaard?

 

 

We willen ook aandacht schenken aan het boren zelf. In oktober 2019 en in mei 2020 graaft de boortunnel zich 2x een week onder ons veld door. We hebben Comol5 gevraagd om op maaiveld te laten zien waar de boorkop ca 25 meter onder maaiveld op dat moment is.      

 

Tenslotte

Het gaat steeds beter met het handhaven van het huidige rookbeleid. We vinden nog wel peuken van toeschouwers langs de lijnen, in de dug-outs van velden 2 en 6 en zelfs op veld 6 zelf. Het is mooi dat we de velden vrijgeven voor de jeugd uit de buurt, maar ook zij moeten aangesproken worden op normaal gedrag op ons complex: helpen jullie mee?

 

 

 

De ballenvangers zijn een groot succes! Wel een beetje jammer dat we soms moeten zoeken naar de ballenvangers zelf. Graag na gebruik weer ophangen in de beugels waar ze horen!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling

 

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.