Ophalen materialen voor alle teams
Ophalen materialen voor alle teams
Ophalen materialen voor alle teams
Ophalen materialen voor alle teams

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel - Reuring op, naast en onder het hoofdveld

v97 van de bestuurskamer Van de bestuurstafel - Reuring op, naast en onder het hoofdveld

Verrassende ontwikkelingen

 

Reuring op het hoofdveld

Het zal u niet zijn ontgaan dat er reuring gaande is over de ontwikkelingen ten aanzien van de hoofdtrainers van Zaterdag 1 en Zondag 1. De site is niet het meest handige orgaan om uitgebreid in te gaan op de recente gebeurtenissen.

We kunnen het communiceren via de media niet voorkomen, maar je loopt dan al gauw het risico van verkeerde informatie. Zie bijvoorbeeld het artikel van het Leids Dagblad van 19 januari waarin staat dat het bestuur de VTC op non-actief heeft gezet. De werkelijkheid is dat het bestuur de VTC verzocht heeft een rustpauze in te lassen om het bestuur in staat te stellen de ontstane onrust binnen de vereniging weer onder controle te krijgen.

 

André Lourens met Ronald van Delft en Huib van Oostrom met Jules Perel hebben in het huidige seizoen nog een sportieve missie uit te voeren. Zaterdag 1 staat er goed voor in de 2e klasse en kijkt uit naar promotie naar de 1e klasse. Zondag 1 moet eerst de 3e/4e klasse combi poule overleven en vervolgens strijden voor het linker rijtje in de 3e klasse.

 

André Lourens Ronald van Delft      Huib van Oostrom Soede                    Jules Perel

 

 

                            Theo Ducaneaux                                                               John van Veen

  

Op voordracht van de VTC wordt voor seizoen 2019-2020 Theo Ducaneaux aangesteld als Hoofdtrainer Zaterdag 1, in combinatie met de functie van Hoofd Jeugd Opleiding. Er vinden gesprekken plaats met John van Veen, die door de VTC op de site al is voorgesteld als de aanstaande assistent trainer van Zaterdag 1.

Het contract met Huib van Oostrom Soede (hoofdtrainer Zondag 1) wordt met 1 jaar verlengd. Jules Perel is ook volgend seizoen de assistent trainer voor Zondag 1.

Aldus wordt invulling gegeven aan de invulling van de belangrijkste functies van het senioren selectievoetbal op de zaterdag en de zondag.

 

Het bestuur is en blijft in gesprek met de VTC om te zien hoe we het beleidsplan van de vereniging verder kunnen uitwerken. Het plan gaat vooral over doorstroombeleid van jeugd naar seniorenselecties. Een ander onderwerp is om te bezien of jeugdtrainers kunnen doorstromen naar hogere jeugd en/of senioren teams.

Een en ander vereist een zorgvuldig proces; een transparante visie over het al dan niet kunnen en willen combineren van functies; een goed inzicht in de beschikbare middelen van het volgende seizoen en een breed draagvlak voor de voorgestelde veranderingen van de trainersstaf en de betreffende spelersgroepen. Wordt vervolgd!

 

Sportieve reuring naast het hoofdveld

 

 

We genieten elk weekend weer van het fraaie terras voor de kantine. We zien uit naar de lente en de zomer! Het terras is indertijd mogelijk gemaakt door fa Kriek, de vrijwilligers van de zondag en niet te vergeten de sponsoren die de kosten van het steigerhout voor hun rekening hebben genomen. De diverse meubels worden voorzien van een plaatje van de sponsoren, zodat we ‘voor de eeuwigheid’ worden herinnerd aan de zeer gewaardeerde steun van onze sponsoren.

 

Reuring onder het hoofveld

Ook onder maaiveld komt er reuring in de tent. De provincie Zuid-Holland heeft in Duitsland ‘ kennis gemaakt’ met de boortunnel die in Voorschoten de RijnlandRoute gaat uitgraven. In de 2e helft van 2019 wordt tunnelbuis noord geboord, in voorjaar van 2020 tunnelbuis zuid.

Het bestuur is met de aannemerscombinatie Comol5 in overleg om te bezien wat de juridische gevolgen zijn van het boren onder onze kunstgrasvelden als dat nu of later zou leiden tot verzakkingen van de kunstgrasvelden en/of schade aan onze gebouwen. We willen ook bespreken hoe wij het passeren van de boor onder de grond op maaiveld kunnen meebeleven. De tunnel zit erg diep: tussen dak tunnel en maaiveld zit ongeveer 20 meter gronddekking. De boor zelf is een joekel van ca 11 meter in doorsnede. Achter de boorkop wordt een werktrein (rijdende fabriek) van bijna 100 meter meegesleept om rondom het gat

de tunnelelementen van de tunnelbuizen te plaatsen. We gaan het beleven!  

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling

 

Foto: ontleend aan de digitale Nieuwsbrief van Comol 5

  

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.