De Voorschotenloop
Circuit-toernooi
Pupillenwedstrijd (atletiek)
Clubkampioenschappen Atletiek

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – Uitnodiging ALV 27 november

v97 van de bestuurskamerHet bestuur nodigt de leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, op dinsdag 27 november 2017, start 20 uur, in de kantine van de vereniging. Inloop vanaf 19.30 uur.

 

De agenda, het concept verslag van 5 juni 2018, de jaarrekening 2017-2018 en eventuele overige stukken liggen vanaf vrijdag 16 november in de Bestuurskamer ter inzage. Op de avond zelf zijn er voor de aanwezige leden afdrukken van de stukken beschikbaar. 

 

Geïnteresseerde leden kunnen de jaarrekening 2017-2018 (agendapunt 7) vooraf per email opvragen bij de secretaris: secretaris@voorschoten97.nl

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 november 2018

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van 5 juni 2018
 4. Samenstelling bestuur
 5. Actuele ontwikkelingen en informatie over ondermeer:
  • Koers van de vereniging
  • Voetbal Technische Commissie (ATC)
  • Atletiek: voortgang plan atletiekbaan
  • Accommodatie
  • Veilig Sportklimaat
  • Kledingplan
  • Materieelbeleid
 1. Jaarverslagen afdelingen Senioren, Jeugd en Atletiek
 2. Jaarrekening seizoen 2017-2018
 3. Verslag Kascommissie
 4. Advies Raad van Toezicht
 5.  Goedkeuring jaarrekening door de ALV
 6.  Samenstelling kascommissie – 2 vacatures; 1 herbenoeming
 7.  Rondvraag en sluiting  

 

Namens het bestuur,

Peter Dubbeling, secretaris

 

 

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.