Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
5e clubcircuit Atletiek
OVAK

Hoofdmenu

In memoriam

 

Gisteren (donderdag) bereikte ons het trieste bericht dat Rob Ferguson is overleden. Wij wisten dat Rob ernstig ziek was en hoorden onlangs dat hij niet meer kon genezen. Met het overlijden van Rob verliezen wij een clubicoon die als sterkhouder meer dan 25 jaar betrokken was bij onze vereniging.

 

Rob Ferguson werd in 1947 geboren in Haarlem, maar vertrok al snel naar Nederlands Indië. Bij terugkomst in Nederland woonde hij in Ede en in Rijswijk, waarna hij in 1976 in Voorschoten neerstreek. Vanaf 1990 raakte hij betrokken bij Atletiek Vereniging Randstad Sport (AVRS), de voorloper van de huidige atletiekafdeling van Voorschoten '97. Aanleiding was de aanmelding van (de toen 8-jarige) zoon Matthijs bij AVRS, die vader Rob in zijn kielzog aan de atletiek verbond. Vanaf 1991 werd Rob zelf actief als baanatleet, daarnaast begon hij dat jaar (met zijn vrouw Adrie) aan een lange loopbaan als vrijwilliger bij de club. Als voorzitter van de atletiekcommissie binnen Randstad Sport was Rob een pionier die de groei en ontwikkeling van de atletiek binnen Voorschoten met veel passie vorm gaf. Hij organiseerde de overkomst van joggers naar de AVRS, waardoor de wegatletiek ontstond, maar was ook bezig met ontelbaar veel kleine en triviale zaken. Zo verbeterden de atletiekprestaties door de toename van leden, hetgeen o.a. tot gevolg had dat de verspringbak te klein werd. Dat was geen probleem, want Rob regelde een nieuwe bak.

 

In aanloop naar de fusie van 1997 nam Rob zitting in de overkoepelende bestuurlijke commissie en tekende hij hoogstpersoonlijk voor het fusiedraaiboek. In deze periode bleek Rob in vele opzichten een verbinder. Enerzijds speelde hij een belangrijke rol bij het slechten van de (onzichtbare) muren tussen  de samensmeltende verenigingen, die er de oorzaak van waren geweest dat alle voorgaande fusiepogingen (vanaf de Tweede Wereldoorlog) vruchteloos waren gebleken. Rob was pragmatisch, onbevooroordeeld en stelde het belang van de sport centraal. Naast zijn inbreng bij het ‘trouwen’ van de drie clubs, verbond Rob de voetbal met de atletiek. Hij was een ambassadeur voor de atletiek, maar diende het belang van de hele vereniging. In dat kader paste ook zijn aantreden in 1997 als eerste penningmeester van Voorschoten '97. In het hoofdbestuur lette hij op de financiën en legde hij in die eerste intensieve jaren na de fusie, samen met de overige bestuursleden, het fundament voor een bloeiende vereniging. In 2005 gaf hij het stokje als bestuurslid over, waarna hij werd benoemd tot het eerste ‘Lid van verdienste’ van de nieuwe club. In de jaren daarna bleef Rob actief vrijwilliger binnen de vereniging, alvorens hij in 2014 weer toetrad tot het hoofdbestuur, als voorzitter van de atletiek. Toen Rob vorig jaar ziek werd, nam zoon Matthijs de honneurs waar als plaatsvervanger in het bestuur.  

 

Hoewel Rob veel tijd doorbracht in de bestuurskamer, verloor hij de atletieksport nooit uit het oog. Als senior en veteraan bleef hij zolang mogelijk zelf sporten waarbij hij diverse clubrecords vestigde. Hij doorliep vrijwel alle cursussen op het gebied van de baan- en de wegatletiek, zodat hij bij evenementen op meerdere posities inzetbaar was. Hij was een vaste kracht in de organisatie, terwijl hij op de achtergrond een bijdrage leverde aan het opleiden van vrijwilligers. 

 

Rob was een echte familieman die zijn hobby met vrouw en kinderen deelde. Zo stak ook echtgenote Adrie ontelbaar veel uren in de club, op basis waarvan zij in 2012 als ‘moeder van de atletiekafdeling’ benoemd werd tot erelid van Voorschoten '97.  Rob kon enthousiast vertellen over de eerste historische jaren van de atletiekclub en over spraakmakende evenementen als de Voorschotenloop en de grasbaanspelen. Daarnaast was zijn blik op de toekomst gericht. In 2015 startte hij de actie ‘We gaan voor de baan’, die hij opzette om een nieuwe kunststofbaan te realiseren. De actie is op dit moment nog in volle gang, het is triest dat Rob het verdere verloop niet meer zal kunnen volgen.

 

Onze gedachten gaan uit naar Adrie, de kinderen en alle overige familieleden en vrienden. Wij wensen jullie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

 

(Hans Douw)

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.