Blessurespreekuur
Baanatletiek: Vlietlandcross pupillen en D-Junioren
Blessurespreekuur
Circuit-toernooi

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – Diverse belangrijke zaken

Indeling zaterdag 1 en zondag 1 bekend

Vrijdag de 13e heeft de KNVB de indelingen standaardteams voor het seizoen 2018 - 2019 bekend gemaakt. Voor onze 1e selectieteams zien de klassen er als volgt uit:

 

Zaterdag West II 2e klasse

Berkel, DSO, DoCoS, HVC’10, RCL, SVC’08, Soccer Boys, SC Monster, TAVV, VELO, UVS, Valken’68, Voorschoten '97, Te Werve.

Een mooie groep met ongeveer de helft verenigingen uit de directe omgeving.

 

Zondag West II 3e klasse

ASC, AVV Alphen, Bernardus, DIOS, Aalsmeer, Graaf Willem II VAC, MMO, Nicolaas Boys, RKDES, SJZ, Sporting Leiden, Van Nispen, Voorschoten '97, WVC, Warmunda.

 

De KNVB heeft duidelijk gehoor gegeven aan onze wens om zoveel mogelijk in de regio Leiden ingedeeld te worden. Dit seizoen wordt gespeeld in 4x 3e klasse en geen 4e klasse. Vanwege het verminderen van het aantal zondagteams (steeds meer clubs kiezen ervoor om van de zondag naar de zaterdag te gaan) worden het komende seizoen 2 competitierondes gespeeld. In de 1e ronde ontmoeten we de bovengenoemde tegenstanders 1 maal (halve competitie), daarna volgt een herindeling met de 3 andere 3e klasse en start een volgende ronde, waarin promotie, degradatie en nacompetitie duidelijk worden. Deze bijzondere opzet is bedoeld om voor het seizoen 2019–2020 te komen tot 2x 3e klasse en 2x 4e klasse teams.

 

Vacature penningmeester

Het bestuur is na het vertrek van Arthur Pinkse dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Er worden wel namen van mogelijke kandidaten genoemd die het penningmeesterschap tijdelijk (of later) zouden kunnen overnemen, maar tot op heden zijn wij er nog niet in geslaagd een kandidaat te vinden die op korte termijn de vacature kan invullen. Bij deze een oproep aan alle leden om in- en extern mee te zoeken naar geschikte kandidaten. Geef de namen svp door aan de voorzitter of aan de secretaris.

 

Begroting 2018-2019 nader uitgewerkt

In de ALV van 5 juni is door de aanwezige leden met betrekking tot de begroting 2018-2019 om een nadere toelichting gevraagd voor het onderdeel kosten selectievoetbal Senioren. Het was niet helemaal duidelijk hoe de onderverdeling van de kosten moest worden gelezen. Na de ALV is dit onderwerp in samenspraak met de ATC (Algemene Technische Commissie) verder uitgewerkt. Leden van V97 die geïnteresseerd zijn in deze cijfers kunnen dat opvragen via penningmeester@voorschoten97.nl .

 


Regeren is vooruitzien

Leden van de werkgroep accommodatie en het bestuur hebben een eerste aanzet gemaakt voor het plannen van de grote investeringen in de periode 2018 – 2034. In dat meerjaren plan wordt bezien welke grote uitgaven op welk moment kunnen worden uitgevoerd zodra nodig èn de financiële middelen daartoe de ruimte geven. Het gaat dan over het vervangen van de toplagen van de velden 2, 5 en 6, maar ook over het plaatsen van LED verlichting en de broodnodige renovatie van alle kleedkamers. Het bestuur houdt uiteraard rekening met de wens tot het realiseren van de 300 meter baan. Ieder kunstgrasveld erbij betekent tegelijk ook veel hogere uitgaven voor het onderhoud daarvan.

Vooruitzien betekent ook dat we steeds de ontwikkelingen van het aantal clubleden goed moeten blijven volgen. Het bestuur wil in gesprek gaan met de gemeente, want ook de gemeente moet haar aandeel leveren. 

 

Project Evaluatie Jeugdvoetbal

Binnen de Jeugdafdeling is er een werkgroep bezig geweest met het evalueren van wat er allemaal speelt binnen de Jeugd. Dat heeft diverse interessante opmerkingen en verbeterpunten opgeleverd! De werkgroep gaat hier verder mee aan de slag. Zo zijn er verbeterpunten genoemd die wellicht snel kunnen worden uitgewerkt. Dat betreft bijvoorbeeld het verbeteren van de (begeleiding van de) circuittraining; het sneller bekend maken van de teamindelingen en het vroeg in het seizoen organiseren van infoavonden voor de ouders. Andere zaken hebben meer tijd nodig. Zo zijn er vragen gesteld over het sportmateriaal en de op slot staande doelen. Hiervoor wordt een aparte werkgroep in het leven geroepen om te bezien waar de verbetermogelijkheden liggen.  

 

 

Contributie seizoen 2018-2019

Het nieuwe seizoen is op papier al begonnen. De ledenadministratie is weer bijgewerkt na het vertrekken, overschrijven en aanmelden van tientallen leden die onze vereniging hebben verlaten of juist bij ons willen sporten. De teams zijn of worden weer compleet gemaakt; de KNVB klasse indeling is – vers van de pers – bekend en wordt gedeeld met alle teamleiders. 

1 Juli is ook de datum dat de eerste honderden incasso’s contributie de deur zijn uitgegaan. Het zou echt helpen als iedereen de vereniging toestaat deze automatisch te mogen laten afschrijven. Dit kan met een simpel e-mailbericht naar ledenadministratie@voorschoten97.nl.

Vanzelfsprekend moeten alle leden zelf zorgen voor voldoende saldo op de rekening, want anders heeft de ledenadministratie extra werk bij het innen van de contributie. Op 1 punt wordt de contributieplicht verder aangescherpt: vanaf 1 september worden spelers met een contributieachterstand op niet-actief gezet. Zorg dus dat je bij bent met de contributie!

 

Nog even de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Alle nieuwe leden voor voetbal en atletiek hebben zich via het nieuwe aanmeldformulier bij de vereniging aangemeld. Daarmee hebben zij automatisch ingestemd met de regelgeving van de AVG. Van alle overige leden wordt verondersteld dat zij kennis hebben genomen van het Huishoudelijk reglement en de regelgeving van de AVG (zie hiervoor onze site).

 

Voorschoten '97 belooft vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens; we gebruiken binnen de vereniging alleen die gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie, het kunnen meedoen in teams, voor het kunnen spelen van wedstrijden, voor het kunnen indelen van teams enzovoorts. De leden geven automatisch toestemming tot het gebruiken van foto’s die bij het uitoefenen van de sport zijn of worden gemaakt, bijvoorbeeld voor de site of voor de presentatiegids, of voor een artikel in de media. Als we denken dat we daarvoor jouw toestemming nodig hebben, dan zullen wij dat aan je vragen. Maar zie hierna: zonder een goede foto kan de scheidsrechter niet zien wie je bent en mag je niet spelen.   

 

Herkenbare pasfoto op je digitale spelerspas.

 

 

Om misbruik van digitale spelerspassen te voorkomen is het verplicht om de digitale spelerspas te voorzien van een goed gelijkende foto van de betreffende speler. Daarvoor moet je een app downloaden (Wedstrijdzaken of Voetbal.nl). Elk spelend lid moet dat geregeld hebben voor het begin van de competitie, maar uiterlijk 31 oktober. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

 

Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast. Zorg ervoor dat de scheidsrechter je identiteit kan vaststellen.

 

Zo, nu allemaal even echt vakantie, voordat het nieuwe seizoen weer volop van start gaat!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling.

  

 

 

 

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.