7x7 toernooi
Sportblessurespreekuur
Bestuur
7x7 toernooi

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – Actuele ontwikkelingen

v97 van de bestuurskamer

Algemene Ledenvergadering

Dinsdagavond 5 juni – 20.00 uur

 

Dinsdag 5 juni hebben wij weer de Algemene Ledenvergadering, de ALV dus. In de ALV worden mededelingen gedaan over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG. De media staat er bol van, en wellicht wordt u ook al horendol van alle smartphone- en emailberichten over dit onderwerp. Wat mag er nu wel en wat mag er nu niet met de persoonlijke gegevens van onze leden?

 

En verder in de ALV een visie op de toekomst van de Raad van Bestuur, de RvT. Hoe gaan we verder met de RvT nu de lening uit 2011 komend seizoen wordt afgelost en de RvT haar bestaansrecht misschien verliest? Of moet de RvT misschien een andere rol krijgen? Moeten we de statuten daarop aanpassen? Daar gaat de ALV dus over: uw stem telt!

 

Allemaal interessante onderwerpen weer. Nog los van mededelingen over de voortgang onderzoek haalbaarheid 300 meter hardloopbaan en over de tussenresultaten van de Algemeen Technische Commissie, de ATC. En ook nog een leuke onderbreking tussendoor.

 

Last but not least de vacatures binnen het bestuur. Zoals bekend is Peter van Noort op eigen verzoek al enkele maanden geen Jeugdvoorzitter meer. Gelukkig kunnen we in de ALV twee nieuwe leden aan de ALV voorstellen en voordragen. Leo van Grol en Tonnie van Genugten willen de vacature als duo baan invullen. Het bestuur staat van harte achter deze kandidaten en vertrouwt erop dat de ALV instemt met de voordracht van het bestuur.

 

Recent en onverwacht is de functie van penningmeester vrijgekomen. In de ALV wordt dat nader toegelicht. Maar gelukkig hebben we nog op tijd een begroting kunnen opstellen. De RvT heeft daar een advies over uitgegeven. Het bestuur vertrouwt erop dat de ALV kan instemmen met de begroting voor het seizoen 2018-2019 waarin ondermeer definitief een einde wordt gemaakt aan de lening uit 2011. Maar ook met aandacht voor de grote investeringen waar we nog mee te maken krijgen. De toplagen zijn duurder geworden, de kleedkamers hebben een grote beurt nodig, we willen meer LED verlichting en een 300 m hardloopbaan, enzovoorts. 

 

Kortom, het belooft weer een interessante ALV te worden. Er liggen stukken ter inzage in de bestuurskamer; deze zullen ook beschikbaar zijn op de avond zelf. Dat zijn de agenda, het verslag van 21 nov 2017, de begroting 2018-2019 en het advies van de RvT over die begroting. Omdat u dat voor de vergadering uit misschien nog even rustig wil doorlezen is het verstandig om wat eerder te komen. Het bestuur is er al vanaf half acht. Tot ziens!

 

Peter Dubbeling   

 

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.