Algemene Ledenvergadering
CV100 Sponsortoernooi
Bestuur
Clubkampioenschappen Atletiek

Hoofdmenu

Kandidaat jeugdvoorzitters aan het woord.

Wij willen ons –als kandidaat-jeugdvoorzitters- graag even voorstellen en kort toelichten wat wij voor ogen hebben in die nieuwe rol.

 

Het duo Leo van Grol en Tonnie van Genugten, kandidaat jeugdvoorzitter


Zowel Leo van Grol als Tonnie van Genugten heeft drie kinderen die voetballen. Leo heeft twee dochters, in de MO15-1 en MO19-1, en een zoon in de JO15-2. Tonnies zoons voetballen in de JO11-1 en de JO15-6 en haar dochter in de MO19-1. We zijn allebei al heel wat jaartjes als ouders betrokken bij de vereniging en de laatste jaren bemensen we samen het jeugdwedstrijdsecretariaat. Daarnaast is Leo jeugdsecretaris en Tonnie mede-meisjescoördinator. 

 

Voor elk van ons geldt dat we graag ons steentje bijdragen, maar ook dat we daarnaast uiteraard graag aandacht aan onze gezinnen willen (en aan onze banen moetenJ) besteden. Dat is een van de redenen dat we het jeugdvoorzitterschap gezamenlijk willen invullen. Een nog belangrijkere reden is dat we samen meer weten dan alleen en dat een team meer is dan de optelsom van de losse delen. We zullen dus taken gaan verdelen, maar niet allemaal; bij een aantal activiteiten willen we juist nadrukkelijk samen betrokken zijn. 

 

Onze ambities zijn om spelers en ouders actief te betrekken bij de vereniging en eraan bij te dragen dat alle spelers zich goed kunnen ontwikkelen op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ontwikkelen, opleiden en verbinden zijn voor ons het belangrijkst. 

 

Hoe dit er precies uit moet zien, wordt momenteel onderzocht door een projectgroep Evaluatie Jeugdvoetbal, die op 22 mei is geïnstalleerd door het bestuur. Zij hebben de opdracht uitgangspunten vast te stellen die zorgen voor een uitwerking van het doel en van de inhoud van het jeugdbeleidsplan, waarbij kan worden gedacht aan: 

 

o   criteria voor de indeling van spelers in de teams (prestatieve kwaliteiten vs. vrienden/recreatief team) 

o   entourage rondom de teams (leider, trainer, grensrechter, verzorger)

o   trainen (training per team/teams vs. circuittraining, faciliteiten), structuur en faciliteiten

o   profielen voor de betrokkenen in de organisatie en rondom de teams (coördinatoren, trainers, leiders etc.) 

o   ouders/opvoeders: rol, verwachtingen en eisen

 

Deze projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de technische jeugdcommissie, de algemene technische commissie, het bestuur, de jeugdvoorzitters en een vertegenwoordiger van een eveneens kort geleden gevormde ouderklankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit actieve ouders binnen de vereniging, die mee willen denken en werken aan een bloeiende jeugdvereniging en die daar ook weer andere ouders bij kunnen betrekken. Na het vastleggen van deze en andere punten, komt namelijk het belangrijkste onderdeel: het uitvoeren en waarmaken ervan! Daar is iedereen voor nodig. 

 

Terwijl we dit schrijven, realiseren we ons dat er heel veel gebeurt in de vereniging, maar dat lang niet iedereen dat weet. Zo zal bovenstaande –ook wel heel recent- niet bij iedereen al bekend zijn. Daarom is het goed om als laatste doelstelling aan ons jeugdvoorzitterschap toe te voegen dat wij zorgen voor een transparante en tijdige communicatie over onze jeugdafdeling. 

 

De uitdaging is hierin voor ons nog het goede medium te vinden waarmee we iedereen bereiken (zonder de nieuwe privacywetgeving te overtreden). Vooralsnog zullen wij de website daarvoor gebruiken, maar suggesties voor andere vormen zijn welkom.

 

Dat geldt overigens voor alles: mocht je goede ideeën hebben, willen bijdragen aan bovenstaande ambities of interesse hebben in een van de openstaande vacatures in de jeugdafdeling (bijvoorbeeld wedstrijdsecretaris, toernooicoordinator of redacteur/communicatiecoordinator), dan kun je ons –tenminste na een positieve beslissing op de ALV- bereiken via jeugdvoorzitter@voorschoten97.nl.

 

 

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.