Algemene Ledenvergadering
CV100 Sponsortoernooi
Bestuur
Clubkampioenschappen Atletiek

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – ALV 5 juni 2018

v97 van de bestuurskamer

 

Dinsdag 5 juni houdt de vereniging haar Algemene (voorjaars) Leden Vergadering (ALV). Op de agenda in ieder geval een bestuurswisseling, informatie over diverse actuele onderwerpen binnen de vereniging en de presentatie van de begroting voor het seizoen 2018-2019. De agenda en stukken liggen vanaf woensdag 23 mei ter inzage in de bestuurskamer en zijn op de avond van de ALV beschikbaar voor de aanwezige leden.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring notulen van de ALV 21 november 2017
 4. Actuele ontwikkelingen en informatie over onder andere:
  • Stand van zaken Algemeen Technische Commissie (ATC)
  • Voortgang wens realisatie 300 meter kunststof hardloopbaan
  • Meerjarenvisie omtrent de accommodatie
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 5. Samenstelling bestuur
  1. Vacature voorzitter jeugd: bestuur draagt voor: Leo van Grol/Tonnie van Genugten
  2. Vacature penningmeester: bestuur zoekt een kandidaat voor de functie penningmeester
 6. Begroting verenigingsjaar 2018 – 2019
 7. Advies Raad van Toezicht
 8. Goedkeuring begroting door de ALV
 9. Huidige functie Raad van Toezicht vervalt eind 2018: ori├źnterende discussie over hoe verder
 10. Rondvraag en sluiting

 

Vacature Jeugdvoorzitter

Zoals intussen wel bekend heeft Peter van Noort na de vorige ALV aangegeven de taak van voorzitter Jeugd om gezondheidsredenen neer te moeten leggen. Het bestuur heeft zijn mededeling uiteraard gerespecteerd. De werkzaamheden zijn tijdelijk waargenomen door Leo van Grol en Tonnie van Genugten.

 

Op verzoek van het bestuur hebben zij zich beiden kandidaat gesteld voor de vrijgekomen vacature. In overleg wordt een functie voorgesteld waarbij het Jeugdvoorzitterschap samen wordt uitgevoerd. Het bestuur heeft ingestemd met dit idee.

 

Het bestuur draagt Leo van Grol en Tonnie van Genugten voor om de combinatiefunctie van voorzitter Jeugd te vervullen.

 

Uitnodiging

Het bestuur nodigt haar leden graag uit voor de ALV van dinsdag 5 juni a.s. om 20.00 uur, in de kantine van Voorschoten '97. De kantine is eerder open opdat u eventueel de vergadering kunt voorbereiden op basis van de dan fysiek beschikbare stukken.

 

Peter Dubbeling

Secretaris bestuur

Secretaris bestuur

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.