Sportblessurespreekuur
Bestuur
7x7 toernooi
Sportblessurespreekuur

Hoofdmenu

Overschrijvingen, opzeggingen, doe het op tijd!

Mededelingen van de Ledenadministratie

 

Voor de duidelijkheid, het voetbalseizoen begint elk jaar op 1 juli en sluit op 30 juni in het volgend jaar.

 

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan graag de opzegging doen voor 1 juni.  Dit moet schriftelijk, maar het liefst per mail (ledenadministratie@voorschoten97.nl). Per 1 juli (begin nieuw seizoen) geldt een contributieverplichting, zie ook de voorwaarden die staan vermeld op de website onder clubinfo. www.voorschoten97.nl/clubinfo/lidworden

 

Op 1 juli begint dus het nieuwe seizoen en ook de plicht tot contributiebetaling. De automatische incasso, hetzij per jaar, hetzij per kwartaal wordt begin juli aangeboden bij de bank. Inmiddels hebben de meeste clubs de verplichte automatische incasso ingevoerd, zo ook Voorschoten '97. Dit betekent dat er geen acceptgirokaarten meer worden verstuurd.

 

Via het invullen van het aanmeldingsformulier tekent u ook voor automatische incasso. Diegenen die niet een machtiging niet hebben geregeld worden bij deze opgeroepen ook een machtiging af te geven voor automatische incasso. Dit kan per mail bij de ledenadministratie. Diegene die niet een machtiging afgeven krijgen een factuur aangeboden met een verhoging van de contributie voor gemaakte kosten. De jaarcontributie en de eerste en tweede kwartaalcontributie dient op 1 oktober te zijn bijgeschreven. Daarna worden per 1 januari en per 1 april de overige twee kwartaalcontributies geïnd. Niet tijdig betalen kan betekenen dat de speler op ‘’niet actief’’ wordt gezet hetgeen betekent dat betrokkene niet in de wedstrijden mag uitkomen of trainen.

 

Overschrijven naar andere vereniging

De overschrijvingstermijn voor de A-categorie sluit ieder seizoen op 15 juni -om 24.00 uur hetgeen betekent dat op die dag het overschrijvingsverzoek is gedaan door de nieuwe vereniging.

Diegene die vertrekken naar een andere vereniging moeten zich daar tijdig aanmelden.

Van de KNVB (via SportLink) krijgt Voorschoten '97 het verzoek om akkoord te gaan met de overschrijving. De B-categorie krijgt meer tijd om over te schrijven.

 

De volgende spelregels moeten in acht worden genomen:

  • Vertrekt men naar een andere vereniging dan dient men zich aan te melden bij de nieuwe vereniging  De melding dat u vertrekt graag per mail melden bij de ledenadministratie .  Zonder melding van vertrek bij Voorschoten '97 wordt er niet meegewerkt aan de overschrijving.
  • Het spreekt vanzelf dat eventuele openstaande contributies en boetes moeten worden betaald. Bij achterstand in betaling volgt er een financiële blokkade.
  • Voor junioren geldt, dat de kleding moet worden ingeleverd bij de winkel van Wout Bergers in de Schoolstraat 35 te Voorschoten. De senioren leveren de kleding in bij de aanvoerder van desbetreffend team.
  • Komt men naar Voorschoten '97 dan kan dit alleen via een aanmeldingsformulier. deze kunt u downloaden op de website van Voorschoten '97:  www.voorschoten97.nl/clubinfo/lidworden  Het formulier is ook verkrijgbaar in de bestuurskamer.

Privacy

Voor de administratieve en financiële verwerking, zijn een aantal gegevens noodzakelijk zoals, naam adres, geboortedatum en diverse financiële gegevens. Door zich in te schrijven bij de Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten '97 geeft u toestemming om de genoemde gegevens op te slaan voor zo lang als u lid bent tot maximaal de termijn die de wet voorschrijft. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd. De genoemde administratieve gegevens worden uitsluitend verstrekt aan het aan de vereniging verbonden sportbonden dan wel met de door de sportbonden aangewezen uitvoerder van het ledenadministratiepakket (Sportlink), administratiekantoor en voor zover nodig aan de belastingdienst. Met het administratiekantoor en de uitvoerders van de ledenadministratie is/wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Nadere gegevens over de verwerking van persoonsgegevens zijn/worden vastgelegd in het Privacyreglement.

 

Ledenadministratie

 

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.