Circuittraining
Sportblessurespreekuur
Circuittraining
De Rendierenloop

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – Uitnodiging ALV 21 november

v97 van de bestuurskamer 

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, op dinsdag 21 november 2017, start 20 uur, in de kantine van de vereniging.

 

De agenda, het concept verslag van 30 mei en de jaarrekening 2016-2017 liggen vanaf zaterdag 3 november in de Bestuurskamer ter inzage. Op de avond zelf kunnen de aanwezigen beschikken over deze stukken. 

 

Inloop kantine vanaf 19.30 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van de notulen van 30 mei 2017
 4. Samenstelling bestuur
 5. Actuele ontwikkelingen en informatie over ondermeer:
  1. Koers van de vereniging
  2. Selectievoetbal en Algemene Technische Commissie (ATC)
  3. Voetbal: Capaciteit velden en kleedkamers
  4. Atletiek: voortgang plan atletiekbaan
  5. Kledingplan
  6. Rookbeleid
  7. Maatschappelijke zaken
 6. Jaarverslagen afdelingen Senioren, Jeugd en Atletiek
 7. Jaarrekening seizoen 2016-2017
 8. Verslag Kascommissie
 9. Advies Raad van Toezicht
 10. Goedkeuring jaarrekening door de ALV
 11. Rondvraag en sluiting  

Namens het bestuur,

Peter Dubbeling, secretaris

 

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.