Circuittraining
Sportblessurespreekuur
Circuittraining
De Rendierenloop

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – info avond atletiekbaan

Dinsdagavond 31 oktober heeft er een interessante en informatieve avond plaatsgevonden waarin de leden zijn geïnformeerd over de wens, de mogelijkheden, nut en noodzaak en de financiering van een eventuele 300 meter kunststof atletiekbaan. Daarbij is uiteraard ook ingegaan op de gevolgen voor de wedstrijdindeling op de volle zaterdag. 

 

Hoewel veel voetballers binnen de vereniging een mening hebben over veld 4 was het toch opvallend dat er in hoofdzaak alleen leden van Atletiek waren aangeschoven. De Raad van Toezicht aanwezig, want (ook) zij hebben belang in een zorgvuldig proces om tot een breed gedragen besluit te komen waar de leden later in het seizoen zich over mogen uitspreken.

 

De werkgroep atletiekbaan heeft prima werk geleverd. Het is duidelijk dat de huidige baan ongeschikt is, en risico’s oplevert voor blessures, zowel na regen als na droogte. Nut en noodzaak van een goed beloopbare baan is wel duidelijk. Namens de Atletiek Unie is het ontwerp van de baan toegelicht. Een 400m baan past gewoon niet. Een 300m baan past wel, maar betekent dat er een half grasveld overblijft voor de voetbal.

Er zijn ook tussenmaten bekeken, maar bij elke variant levert dat een uitdaging op ten aanzien van het ideale ontwerp, inclusief de benodigde (aanloop-) ruimte voor de atletiekonderdelen speer- en discuswerpen en voor het hoog- en verspringen.   

 

Ja, er is een uitdaging voor de wedstrijdindeling op de voetbal op zaterdag. Nee, dat wordt niet veroorzaakt door het gevolg van een 300m atletiekbaan. Analyse van de ontwikkelingen in het ledenaantal 2007-2027, zowel bij de voetbal als bij de atletiek laat zien dat de vereniging op dit moment op een piek zit. Het kunstgras van de voetbal heeft gezorgd voor een sterke groei van het ledenaantal (senioren blijven langer doorvoetballen) maar intussen is een afname bij de instroom jeugd waar te nemen. Tegelijk zien we wel een sterke groei bij de meisjesafdeling! Bij de Atletiek zien we een lichte afname, maar daar wordt juist groei verwacht als er een goede atletiekbaan ligt. Voor de groeiscenario’s wil het bestuur uitgaan van een voorzichtige aanname; niet gemiddeld 10 of 50, maar gemiddeld 25% over 10 jaar.

 

Kortom, de komende seizoenen zullen we nog te maken hebben met wedstrijden voetbal die naar de zondag of naar de vrijdagavond worden verplaatst; daar hebben we wel de hulp en medewerking van de KNVB en andere verenigingen bij nodig. Er zijn ook andere opties in beeld; de komende weken/maanden worden diverse scenario’s verder uitgewerkt.

 

De grootste uitdaging wordt bepaald door de financiering van de atletiekbaan, inclusief de kosten van onderhoud en vervanging over x jaar en bijkomende kosten (training; materiaal). Voor een derde van de dekking van de kosten bestaat er zekerheid; voor het overige deel moeten we nog flink aan de bak. Er worden voorstellen uitgewerkt die rekening houden met hogere inkomsten door meer leden, en met een contributieverhoging op maat voor de baan-/wegatleten. Een deskundige op het gebied van fondsenwerving zoekt naar mogelijkheden. Het bestuur vertrouwt ook op de sponsoren met een warm hart voor de Atletiek en de Sport.  

 

Op verzoek van het bestuur gaat de werkgroep atletiekbaan verder met de voorbereidingen. Voor het financiële deel nemen we graag de Raad van Toezicht gefaseerd mee in het proces. Als alles goed gaat kan het bestuur in de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 een besluit aan de leden voorleggen. En als alles meezit wordt e.e.a. in de zomer van 2018 gerealiseerd. Wordt vervolgd!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.