Blessurespreekuur
Algemene Ledenvergadering
De Rendierenloop
Fifa 20

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel - 31 oktober informatie-avond atletiekbaan

v97 van de bestuurskamerHoe is het eigenlijk met het plan voor een kunststof atletiekbaan?

 

We zijn al een tijdje bezig met die ‘koop een meter’ actie… Zijn er al meer concrete plannen voor die atletiekbaan? Is er een relatie met het capaciteitsvraagstuk van de voetbal op zaterdag? Wat zijn de voor- en nadelen voor atleten en voetballers in de huidige en de nieuwe situatie?

 

Hoe ziet de fundering van een atletiekbaan eruit? We weten wat een kunstgras voetbalveld kost, maar wat kost nou een atletiekbaan? Hoe financier je zoiets? Kunnen we een ontwerp bedenken waarbij de wensen van voetbal en atletiek kunnen worden gehonoreerd?

 

Wat is er mis met de huidige baan? Wie gaan of kunnen er baat bij hebben als de vereniging over een kunststof hardloopbaan zou beschikken? Wat is belangrijker, een baan met goede bochten of een baan van precies 300/350/400 meter lang?

 

De kernvraag: wat zijn de consequenties van het vernieuwen van de atletiekbaan voor de sporters en de vereniging? 

 

* Opmerking: dit plaatje komt van internet. Het is een voorbeeld, ter illustratie. Dit is géén voorstel van de werkgroep.

 

Informatieavond

Hoog tijd dus om de leden van voetbal en atletiek eens goed bij te praten. Daarvoor is er een informatieavond gepland; dinsdagavond 31 oktober om 20 uur in de kantine van de vereniging. Loop gezellig al eerder binnen, dan kunnen we op tijd beginnen.

 

Deze avond is goed voorbereid door het bestuur met ondersteuning van de werkgroep hardloopbaan. Daarin zitten uiteraard de vertegenwoordigers van de Atletiek, maar ook de voetbal en anderen zijn aangehaakt; denk aan het voetbal wedstrijdsecretariaat en mensen die verstand hebben van sponsoring en subsidiemogelijkheden. Ook is de hulp ingeroepen van deskundigen van de Atletiek Unie. 

 

De avond is bedoeld als een INFORMATIE avond. Er worden géén besluiten genomen. Het is de bedoeling dat we een beter inzicht krijgen in het hoe en waarom van de atletiekbaan; de kosten die ermee gemoeid zijn; de wijze van financiering en de relatie met het inplannen van alle wedstrijden op zaterdag, waar Cor van Ipenburg ook veld 4 voor nodig heeft.

 

Voor de informatieavond hebben diverse sprekers een praatje voorbereid. Voorzitter Ton van Emmerik licht de aanleiding van deze avond toe. Matthijs Ferguson gaat in op nut en noodzaak van het kunnen beschikken over een kunststof hardloopbaan. Paul van Paassen legt de problematiek van de veldcapaciteit uit. Robin Zoet informeert ons over de financiële aspecten en een lid van de Atletiek Unie gaat in op de technische aspecten van de aanleg van de gewenste baan, rekening houdend met de belangen van de alle leden van de vereniging.

 

Belangrijk

De kunststof hardloopbaan is niet ‘een feestje van de Atletiek’, net zoals het kunstgrasveld niet ‘een feestje van de Voetbal’ was. De gewenste atletiekbaan is een belangrijk onderwerp voor de hele vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor het proces van besluitvorming. Uiteindelijk wordt een voorstel ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd. Zo ging dat bij de besluiten over het kunstgrasveld en het terras, en zo zal het ook gaan met te nemen besluiten over de aanleg van een kunststof atletiekbaan.

 

Het bestuur nodigt u van harte uit. De avond wordt vooral ingevuld door de leden van de werkgroep. De werkgroep is hard bezig met het afronden van een onderliggend rapport.

Het bestuur zal maandag 23 oktober beslissen of (een samenvatting van) dit rapport op de een of andere wijze vrijgegeven kan worden voor bespreking met de leden. Maar mocht het rapport nog niet vrijgegeven kunnen worden; de informatieavond gaat sowieso door!

We hopen op een grote opkomst, een informatieve avond en een gezonde, open discussie.

Het bestuur ziet u graag op dinsdag 31 oktober aanstaande!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.