Sportblessurespreekuur
CV100 Sponsortoernooi
DHL NL Pinksterentoernooi
Inschrijven avondvierdaagse

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel – ALV 30 mei

v97 van de bestuurskamer

 

Dinsdagavond 30 mei: Algemene Ledenvergadering

 

In de Algemene Ledenvergadering van het voorjaar kijken we vooruit naar het volgende seizoen. Het bestuur presenteert de begroting voor seizoen 2017-2018. Op de avond zelf wordt de begroting verder toegelicht en wordt ook bekend gemaakt wat de Raad van Toezicht hierover heeft geadviseerd.

 

Verder moeten er twee bestuursleden aftreden die zich echter opnieuw verkiesbaar hebben gesteld. Het bestuur hoort op de ALV graag van jullie of jullie met deze kandidaten kunnen instemmen. Tot op heden heeft het bestuur geen namen van tegenkandidaten ontvangen. Mochten er leden zijn die zich voor de vacatures secretaris en bestuurslid Atletiek willen aanmelden, doe dat dan via de (huidige waarnemend) secretaris Peter Dubbeling (peterdub@xs4all.nl). Er zijn bovendien nog vacatures in te vullen: wij ontvangen graag spontane aanmeldingen voor de posten Vrijwilligers, Commercie en Communicatie.  

 

Het bestuur wil u graag informeren over allerlei actuele ontwikkelingen binnen de vereniging.

 

De agenda, de begroting en andere stukken liggen vanaf vrijdagavond 19 mei ter inzage in de bestuurskamer. Wie voorafgaand aan de ALV vragen heeft over de begroting, kan die bespreken met de penningmeester Arthur Pinkse, bereikbaar via arthur.pinkse@gmail.com .

 

We zien de leden graag verschijnen op dinsdag 30 mei, inloop vanaf 19.45 in de kantine.

 

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen van de ALV 22 november 2016
  4. Samenstelling bestuur

Kandidaat secretaris – bestuur draagt voor: Peter Dubbeling
Kandidaat bestuurslid Atletiek – bestuur draagt voor: Rob Ferguson
Mededelingen over de taakverdeling en vacatures binnen het bestuur

 

  1. Actuele ontwikkelingen en informatie over onder andere:

Koers van de vereniging
Veldencapaciteit versus behoefte aan speeltijd
Sponsoring
Selectievoetbal
Damesvoetbal
Atletiekaccommodatie, w.o. atletiekbaan
Kledingplan
Rookbeleid

 

  1. Begroting verenigingsjaar 2017 – 2018
  2. Advies Raad van Toezicht over de begroting
  3. Goedkeuring begroting door de ALV
  4. Rondvraag en sluiting

Sportieve groet, Peter Dubbeling

© 2017-2018 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.