Blessurespreekuur
Baanatletiek: Quatrocross pupillen en D-Junioren
Blessurespreekuur

Rabobank: sponsor jeugd Voorschoten97

Hoofdmenu

Project Evaluatie jeugdvoetbal

Vorige week heeft de projectgroep Evaluatie Jeugdvoetbal haar plannen voor een verbetering van het jeugdvoetbal gepresenteerd. De projectgroep bestond uit Eddy Wessels (coördinator O8-O9), Robin Diek en Loek Helder (VTC), Leo van Grol en Tonnie van Genugten (jeugdvoorzitters). 

 

 

De presentatie werd gegeven aan enkele bestuursleden, jeugdvrijwilligers en een ouderklankbordgroep. Zij hebben nuttige aanvullingen en feedback geleverd. De bijeenkomst was heel constructief: er is veel bereidheid en betrokkenheid om bij te dragen aan een jeugdafdeling die een opleiding biedt voor ieder jeugdlid, haar selectieteams op divisieniveau laat voetballen en die tevreden en betrokken ouders kent. 

 

Belangrijke manieren die werden genoemd om deze doelen te realiseren waren o.a.: 

 

·       handhaving van het verbeterde circuit met daarbij “ scoutings”- en opleidingstoernooien (zoals 12
        december plaatsvond)

·       uitvoering plan van de materiaalprojectgroep zodat alle trainers voldoende en goed materiaal hebben

·       organiseren van een KNVB juniorentraining op eigen terrein voor 2019-20120 (voor 12 deelnemers).

·       vergoeding voor jeugdige trainers van niet-selectieteams 

·       aanschaffen van trainersjassen 

·       zoeken van een vrijwilliger coördinator en een goed vrijwilligerssysteem 

·       plaatsen van trainings- en oefenmateriaal op de site

·       zoeken van de juiste trainers bij de juiste teams

·       opzetten van een goed scoutingsapparaat

·       zorgen voor een goed selectiebeleid en begeleiding van afvallers

·       voorzien in voorlichtingsavonden en –materiaal voor ouders en teamleiders

 

Een deel van deze punten is dit seizoen al uitgevoerd; voor een deel geldt dat het opgenomen moet worden in de begroting en dus op zijn vroegst in het komende seizoen kan worden gedaan. 

 

De uitkomsten van de projectgroep en de aanvullingen van de ouderklankbordgroep leiden tot een advies aan het bestuur. Wie dit advies wil nalezen, kan het opvragen via jeugdvoorzitter@voorschoten97.nl. 

   

TvG

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.