Ophalen materialen voor alle teams
Ophalen materialen voor alle teams
Ophalen materialen voor alle teams

Rabobank: sponsor jeugd Voorschoten97

 

Hoofdmenu

Voorschoten '97 wil een club zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt

Voorschoten '97 wil een club zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Een sportieve club, waar geen plek is voor vervelende incidenten. Daarom worden er een aantal acties ondernomen waarmee we grensoverschrijdend gedrag willen voorkomen. Een van die acties betreft het aanvragen van VOG’s (verklaringen omtrent gedrag) voor alle vrijwilligers en betaalde krachten die werken met onze jeugdteams. Dit doen we in stappen, omdat we zo’n grote vereniging zijn dat het heel veel mensen betreft. Hieronder volgt wat meer informatie over de VOG’s.

 

Met VOG’s alleen valt niet te voorkomen dat er soms toch vervelende incidenten plaatsvinden. We ondernemen ook stappen om daar accuraat op te reageren. Een van de stappen die al is gezet, is de aanstelling van vertrouwenscontactpersonen. Een volgende stap is de benoeming van een commissie Veilig Sportklimaat, die actief gaat zijn in de preventie van grensoverschrijdend gedrag als accuraat handelen als er toch vervelende zaken zouden gebeuren.

Er volgt nog een informatieavond over dit thema.

 

Wat is een verklaring omtrent gedrag?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.  

 

Waarom vraagt Voorschoten '97 een VOG van vrijwilligers?  

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen.  

De VOG is één van deze maatregelen. De VOG verplicht stellen geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers en  vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

Ook maken we met het aanvragen van deze verklaring het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en laten we zien dat we werk maken van een veilig klimaat binnen onze vereniging.

 

Flyger VOG

Flyger VOG

 

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport! 

Voor vrijwilligers in de sport is de VOG-aanvraag gratis. Met deze verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. 

 

Hoe werkt de aanvraag?

De lettergroepcoordinatoren hebben een overzicht van de vrijwilligers per team en hun mailadressen. Met die mailadressen vraagt Voorschoten '97 bij het Ministerie van Justitie VOG-aanvraaglinks aan voor een VOG op basis van functieaspect 84, zorg voor minderjaringen. De vrijwilligers krijgen vervolgens van het Ministerie van Justitie een link om daarmee deze VOG ook daadwerkelijk aan te vragen. Dit is dus gratis. Zodra ze die binnen hebben, delen ze die met de coördinator. Die zorgt ervoor dat ze worden opgeslagen met een geldigheid van 3 jaar.

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.