Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
5e clubcircuit Atletiek

Van der Valk Systemen: sponsor van Voorschoten97

 

Hoofdmenu

Nieuws vanuit de jeugd.

Presentatie2

 

Ook al ligt het voetbal even stil, er is toch genoeg nieuws te melden vanuit de jeugdafdeling.

 

Project jeugdvoetbal

Om te beginnen was er op 28 juni een presentatie van het Project Jeugdvoetbal aan de ouderklankbordgroep. Hierin presenteerde een projectgroep, bestaand uit een lid van de tcj, atc, een coordinator, een ouder de jeugdvoorzitters, hun beeld van de gewenste situatie in de jeugdafdeling. Er zijn enkele punten benoemd waarmee we niet willen wachten en die we direct volgend seizoen willen realiseren. Dit betreft het verbeteren van de circuittrainingen, het actiever betrekken van ouders bij het jeugdvoetbal en het geven van meer informatie over trainingsvormen aan ouders. Actiepunten waar we zeker aandacht aan gaan besteden, maar die vermoedelijk meer tijd vergen om goed te organiseren, betreffen bijvoorbeeld het materiaal, de materiaalvoorziening en de interne scouting. De projectgroep gaat na de zomer verder en zal blijven communiceren over de vervolgacties.

 

Verbetering circuittrainingen

Een circuittraining is een uitgelezen mogelijkheid om jonge spelers veel verschillende spelvormen aan te bieden en ze zo te leren voetballen en plezier te maken. We willen er vanaf komend seizoen een extra kwaliteitsimpuls aan geven door de begeleiding te intensiveren en de hoeveelheid spelers in een uur te verkleinen. We zijn er erg blij mee dat de leider van onze JO17-1, Djiri Michel, samen met de trainer van de zaterdag 2, Marcel de Hoogt, zorg gaat dragen hiervoor. We zoeken daarnaast naar oudere jeugd, liefst met al enige trainerservaring, om tegen een financiele vergoeding de spelvormen te begeleiden. Uiteraard zijn ook stagiaires zeer welkom, want we zijn een leerwerkplek en vinden het ook belangrijk nieuwe trainers op te leiden. Het liefst zien we echter ook trainers uit de eigen oudere jeugd, met liefde voor voetbal en het trainersvak.  Ken je iemand, laat het weten. Ben je een ouder van een speler uit het circuit, heb je woensdagmiddag tijd en wil je het trainersvak leren, dan horen we dat eveneens heel graag!

 

Start en tijden circuittraining

Op 29 augustus is de eerste circuittraining, alleen nog niet in de beoogde vorm. Omdat we dan zeker nog niet een voldoende grote trainersstaf hebben, zal het eerste circuit een toernooivorm hebben onder begeleiding van enige “oude rotten” uit het vak. De trainingstijden worden als volgt:

 

13.30-14.30: JO7, JO8, J/MO9, JO10

14.30-15.30: J/MO11

15.30-16.30: JO12

 

In de kalender op de site zullen alle data worden ingevuld waarop er circuittraining is. Ook volgt er nog informatie over de inrichting en spelvormen in het circuit en over de verwachtingen die de circuittrainers hebben van spelers en hun ouders.

 

Kleding nieuwe leden

Bij Wout Bergers ligt een verse lijst met leden. Iedereen die nieuw is, kan zijn kleding al ophalen.

 

Voorlichting nieuwe spelvormen

In de week voorafgaand aan de eerste bekerwedstrijd zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe spelvormen. Op 27 augustus vindt een korte voorlichting plaats over de JO7-spelvorm (geïntegreerd in de kennismakingsbijeenkomst). Over de 6x6-spelvorm wordt op woensdag 29 augustus om 19 uur een voorlichting gegeven door Marcel de Hoogt en een uur later, om 20 uur, een voorlichting over de nieuwe 8x8-spelvorm voor J/MO11 en JO12 door Theo Ducaneaux. Alle ouders met kinderen in deze leeftijdsgroepen zijn welkom; het is primair bedoeld voor voor de trainers en coaches van deze teams.

 

Kennismaking ouders nieuwe teams

We hebben in dezelfde week, die van 27 augustus, een kennismakingsbijeenkomst gepland per leeftijdsgroep. Dit doen we met een aantal doelen: ouders kennen elkaar, weten welke taken er vervuld moeten worden rondom een jeugdteam, hebben deze taken verdeeld en kennen de betrokkenen bij de jeugdafdeling. Een belangrijk doel voor de club is dat we weten wie trainer en coach zijn in een team, wie de communicatie doet en wie het beheer gaan voeren over de digitale wedstrijdformulieren/het invoeren van de uitslagen (jongere jeugd). Deze personen willen we namelijk voorafgaand aan de eerste wedstrijd invoeren in ons digitale beheersysteem, zodat de taken ook uitgevoerd kunnen worden. Ten slotte reiken we die dagen de wedstrijdballen uit, ook een vrij belangrijk aspect van het spelen van de eerste wedstrijd op 1 september. Zie meer info: http://www.voorschoten97.nl/jeugdnieuws/201807/2018071500.html.

  

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.