Sportblessurespreekuur
Bestuur
7x7 toernooi

Taxi-Avance: sponsor van Voorschoten97

Hoofdmenu

Spelvormen volgend seizoen en selectie trainingen

Vooruitblik: nieuwe spelvormen

Het seizoen loopt langzaam een beetje op zijn einde en dat betekent dat er al vooruitgekeken wordt naar volgend seizoen. We gaan weer vernieuwingen tegemoet vanuit de KNVB. Er wordt volgend jaar door JO8, JO9 en JO10 op kwart veld gespeeld (6x6) en de JO11 en JO12 gaan op een versmald half veld 8 tegen 8 spelen.

 

Informatie hierover is terug te lezen op de site van de KNVB (https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal).  Aan het begin van het nieuwe seizoen volgt nog een informatieavond voor de desbetreffende teams. 

 

In de JO7 tot en met JO13 gaat V'97 alle spelers per geboortejaar indelen. In de leeftijdsgroepen daarboven blijft het nog een jaar hetzelfde als dit jaar, behalve bij de selectieteams (zie hieronder). 

 

Selectieteams en -trainingen

Om tot een goede teamsamenstelling te komen voor het volgend seizoen, wordt binnenkort gestart met de selectieprocedure voor de eerste elftallen. We gaan bij V'97 volgend seizoen spelen met de volgende selectieteams: 

 

J019-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO12-1 (eenmalig 11vs11), J011-1 en JO11-2 (8vs8), J010-1, JO10-2, en JO10-3, JO9-1, JO9-2 en JO9-3 en JO8-1 en JO8-2. 

 

In de komende week worden de uitnodigingen verstuurd voor deelname aan de selectietrainingen. Deze gaan naar spelers die een selectieverleden hebben, spelers van een andere club die een gooi naar selectievoetbal willen doen, en interne niet-selectiespelers op basis van interne scouting of na aanmelding door de letter coördinator. 

 

Vervolgens gaan deze groepen onder leiding van de nieuwe trainers een serie trainingen en (na eerste voorselectie) wedstrijden in. Voorafgaand aan de eerste training zal de trainer de procedure alsmede het programma mededelen. Er wordt daarbij ook ingegaan op hoe en wanneer spelers kunnen afvallen. Het gaat immers om “selecteren”: lang niet alle uitgenodigde spelers kunnen volgend jaar deel uitmaken van de selectieteams. Dit gaat gepaard met teleurstellingen. Dit kan moeilijk zijn voor spelers, maar is onderdeel van een selectieproces. Rond 11 juni wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. 

 

Vervolgtraject na selectie

Rond 11 juni zullen de selectietrainers de uitkomst van de selectietraining delen met de betreffende letter coördinator. Voor de spelers die de selectie niet hebben gehaald, zal er een advies komen waarmee hij of zij op het juiste niveau kan worden ingedeeld, bijvoorbeeld net onder de selectie, of op het oorspronkelijke niveau (als dat lager lag). Vervolgens deelt de coördinator met hulp van de teamleiders de overige teams in. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk op niveau en op geboortejaar in te delen. De definitieve indeling wordt voor de zomervakantie, begin juli, op de site gepubliceerd. 

   

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.