Blessurespreekuur
Blessurespreekuur
Baanatletiek: Quatrocross pupillen en D-Junioren

Rabobank: sponsor jeugd Voorschoten97

Hoofdmenu

Werkgroep externe scouting komt met logo en discussie platform

 

stop externe scoutingZoals bekend heeft Voorschoten '97aan het eind van het vorige seizoen het convenant gericht tegen externe scouting door amateurverenigingen ondertekend. Inmiddels hebben 16 verenigingen in de regio dit convenant ondertekend. Het onderwerp krijgt regelmatig aandacht in de regionale pers, er wordt ook langs de lijn en in de bestuurskamers veel over gesproken. Om op een heel directe manier herkenbaar te zijn als convenant vereniging is er door de werkgroep een logo ontwikkeld die de deelnemende verenigingen op hun website kunnen plaatsen. Het hiernaast afgebeelde logo zult u vanaf nu bij de jeugdgerelateerde onderwerpen dus regelmatig tegenkomen.

 

Waar gaat het ook al weer om: Het doel van de deelnemende verenigingen is om een eind te maken aan het extern scouten door amateurverenigingen en de regelgeving hieromtrent door de KNVB te laten wijzigen. De convenantverenigingen zijn van mening dat scouten van jonge kinderen voorbehouden zou moeten zijn aan de Regionale Jeugdopleidingen. In Nederland zijn 14 Regionale Jeugd Opleidingcentra (RJO’s), bedoeld voor jeugdige talenten die mogelijk goed genoeg zijn om in de toekomst door te breken als betaald voetballer. Deze centra zijn verspreid over heel Nederland en zijn gekoppeld aan Betaald voetbalorganisaties (BVO’s). Binnen deze centra wordt op een professionele wijze gewerkt met de jeugdige talenten waarbij er aandacht is voor de voetbaltechnische maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Binnen deze centra wordt gewerkt door goed opgeleide professionals met trainingstechnische en pedagogische kennis en vaardigheden die de kinderen op goede wijze kunnen begeleiden in een voor kinderen best lastig traject. Je moet je immers steeds weer bewijzen, velen vallen in de loop van het opleidingstraject af en zullen moeten leren omgaan met een (tijdelijk) verloren droom.

 

Al vele jaren is er naast scouting van de professionele organisaties ook sprake van externe scouting door een kleine groep amateurverenigingen. Deze verenigingen zoeken in de wijde omgeving naar talenten om te (blijven) spelen in hoge klassen, ook als er vanuit de eigen jeugd weinig talenten doorstromen. Om toch op dit hoge niveau te kunnen presteren moeten de talenten dus elders worden gehaald. Om te kunnen selecteren organiseren deze verenigingen stages, talentendagen, open dagen en oefenwedstrijden in de loop van het voetbalseizoen, wanneer de jeugdspelers bij hun eigen verenigingen nog volop bezig zijn met hun eigen competities. Dit leidt tot onrust binnen teams, risico op overbelasting door extra trainingen/wedstrijden, overspannen verwachtingen van ouders en kinderen en niet zelden tot teleurstelling. Ook wordt het op deze wijze geforceerd op hoog niveau voetballen door buurverenigingen ervaren als een vorm van competitievervalsing.

 

Daarnaast wordt er een brede discussie gevoerd over de kracht van de vereniging in de maatschappij. De overheid duidt de vereniging steeds meer als bindmiddel. Ook daarom is het ongewenst dat jonge kinderen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Vaak loopt een avontuur uit op een teleurstelling en blijkt de terugweg naar de vereniging gesloten.

 

Doel van de ondertekenaars van het convenant is dat er in elk geval aanpassingen komen in de KNVB richtlijnen met betrekking tot extern scouten. De minimale inzet is dat dit soort activiteiten pas na afloop van de reguliere competities plaatsvinden dus na 1 mei. Het uiteindelijke doel blijft om scouten van jeugdspelers te beleggen bij de RJO's die daar door de KNVB voor zijn opgericht. Ik nodig u van harte uit om mee te doen aan de discussie over dit boeiende onderwerp. U kunt daarvoor terecht op www.facebook.com/externscoutengjeugdvoetbal. Als u meer wilt weten over het convenant en de deelnemende verenigingen kunt u de website van de werkgroep extern scouten bezoeken: www.externscoutenjeugdvoetbal.nl.

 

Marjan Westra

© 2019-2020 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.