Hoofdmenu

 

stand van zaken

Inmiddels is op twee avonden van de vereniging de atletiekbaan aan de orde geweest. De informatieavond op 31 oktober en de tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 november. De wens voor een atletiekbaan is bekend. Het nut is tijdens beide bijeenkomsten onderstreept en ook van de noodzaak is een ieder inmiddels overtuigd.

Er is een werkgroep atletiekbaan en deze werkgroep heeft alle aspecten van en rond de baan op een rijtje gezet. Duidelijk is dat de huidige baan ongeschikt is, en risico’s levert voor blessures. De keus voor welke baan is eenvoudig: een 400m baan past gewoon niet. Een 300m baan past wel, maar dat betekent wel dat er een half grasveld overblijft voor de voetbal.
De aanleg van de atletiekbaan is, laten we maar zeggen verknoopt met twee andere belangrijke zaken. Ten eerste de capaciteit van het hele complex en dat heeft met name betrekking op de voetbalvelden. Ten tweede, de financiën.
Het eerste laat zich oplossen door goed overleg, samenwerking en flink rekenwerk. De capaciteit van de voetbalvelden is ook los van de atletiekbaan een lastig punt. Tijdens beide avonden is daar uitgebreid op ingegaan.
Gekeken is naar de ledenontwikkelingen, andere ontwikkelingen in de voetbalwereld, verwachtingen voor de toekomst en mogelijkheden die benut kunnen worden. Trainen en wedstrijden op zaterdag en zondag. Met heel wat rekenwerk bleek dat het kon, of liever gezegd, het zou moeten kunnen.

De andere uitdaging is de financiering van de baan en de kosten van onderhoud en vervanging. Eén derde van de kosten is inmiddels gedekt. Voor het overige deel moeten we nog flink gewerkt worden. Er worden voorstellen uitgewerkt die rekening houden met hogere inkomsten door meer leden, en met een contributieverhoging op maat voor de baan-/wegatleten. Een deskundige op het gebied van fondsenwerving zoekt naar mogelijkheden. Het bestuur vertrouwt ook op de sponsoren met een warm hart voor de Atletiek en de Sport.  
Het ligt in de bedoeling dat het bestuur voor de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 een plan aan de leden voorlegt. In de zomer van 2018 zou het plan dan al gerealiseerd kunnen worden.


© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.